Markkinointi

Markkinointikommunikaatio (6 op) MARK2044 - kevät 2020

Verkkokurssi

Markkinoinnin aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 3-9 (13.1.-1.3.2020).

Aloituswebinaari Moodlessa ti 14.1. klo 17-18 (luento nauhoitetaan ja on katsottavissa myöhemmin).

Opettaja

Päivi Borisov

Suoritustapa       

Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään markkinointikommunikaatioon ja sen teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään integroidun markkinointiviestinnän periaatteet ja muodot, markkinointiviestinnän suunnitteluprosessi, digitaalista markkinointia sekä markkinointiviestinnän onnistumisen arviointia. Opintojakson kehittää opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian soveltamista käytäntöön.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on syntynyt kokonaiskuva markkinointiviestinnästä. Opiskelija osaa 1) jäsentää integroidun markkinointiviestinnän pääpiirteitä, 2) ymmärtää digitaalisen markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja keinoja, 3) osaa arvioida markkinointiviestinnän onnistumista sekä 4) osaa hyödyntää markkinointiviestinnän teorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa ja markkinointimateriaalin tuotannossa.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Integroidun markkinointiviestinnän periaatteiden soveltaminen, markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen.

Oppimateriaali

Moodlen materiaali.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Päivi Borisov
Paikkoja vapaana
13.1.2020 - 1.3.2020
Ilmoittautuminen alkaa
14.6.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.1.2020
Opintopisteet 6
Osallistumismaksu 100,00

Lue lisää