Musiikki

Musiikkikasvatusteknologia yhteismusisoinnin työvälineenä

Tämä kurssi on peruutettu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Ajankohta ja paikka

3 lähiopetusviikonloppua seuraavalla aikataululla: pe klo 17-20 ja la 9-15.30

 • pe-la 8.11-9.11.2019
 • pe-la 15.11.-16.11.2019
 • pe-la 17.1.-18.1.2020

Opetus pidetään Kulttuurikeskus Uulun tiloissa, osoitteessa Erkkilänkatu 11, Tampere. 

Oppimistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija

 • tuntee musiikkikasvatusteknologian soveltamismahdollisuuksia yhteismusisoinnissa monipuolisesti
 • osaa käyttää musiikkikasvatusteknologisia välineitä opetuksellisessa yhteismusisointitilanteessa kurssille valitussa toimintaympäristössä (esim. iPad, verkkoselainohjelmistot ja -materiaalit, erillislaitteet)
 • osaa soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa akustiseen, sähköiseen ja digitaaliseen yhteismusisointiin sekä yhdistellä näitä luovasti
 • osaa hyödyntää musiikkikasvatusteknologiaa säveltämisen ja muun musiikin luovan tuottamisen välineenä yhteismusisointitilanteessa
 • osaa kriittisesti arvioida musiikkikasvatusteknologian käyttämisen etuja ja haasteita musiikkipedagogisesta näkökulmasta

Opintojaksolla perehdytään musiikkiteknologian käyttöön yhteismusisoinnissa tarkastellen käytettäviä välineitä musiikkikasvatuksen ja pedagogisten toimintamallien näkökulmasta. Opintojakson sisällöt voidaan kohdentaa tiettyyn teknologiseen toimintaympäristöön (esim. iPad). Opintojakson työtavat sovitetaan kohderyhmän näkökulman mukaisesti, esim. peruskoulun ja lukion musiikinopetus, instrumenttiopetus, musiikin perusteiden opetus musiikkioppilaitoksissa.

Huom! Tässä toteutuksessa työvälineenä käytetään iPadia, jonka lisäksi tarvitset mukaan kuulokkeet. Voit tuoda mukanasi soittimen, jolla koet mielekkääksi osallistua musisointiin ryhmässä. 

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Suoritukset

 • aktiivinen osallistuminen opetukseen
 • kurssitehtävien tekeminen
 • yhteismusisointitilanteen ohjaustehtävä soveltuvia musiikkikasvatusteknologisia välineitä hyödyntäen
 • opiskelija saa palautetta toiminnastaan ja tehtävistään suullisesti sekä opettajalta että vertaispalautteena ryhmäkeskusteluissa

Opettaja

Bändisoiton lehtori Mikko Seppänen

 

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

  
Mikko Seppänen
Paikkoja vapaana
8.11.2019 - 18.1.2020
Ilmoittautuminen alkaa
24.9.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
27.10.2019
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 190,00

Lue lisää