Sosiaali- ja terveysala

Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta  on 750 €. Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna  tai se voidaan laskuttaa  kahdessa erässä. Laskutuslisä on tällöin 5 euroa/lasku. Verkkomaksu ohitetaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeella, kohdassa Yrityslaskutus, joko omat tai työnantajan tiedot. Jos maksajana ei ole yritys syötetään Y-tunnuksen paikalle henkilötunnus.

Hinta sisältää koulutuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.

Koulutuspäivät

keskiviikko 5.2.2020

tiistai 10.3.2020

torstai 16.4.2020

klo 9-15.30. Koulutus sisältää luentoja ja toiminnallisia harjoituksia. Koulutukseen kuuluu myös etukäteis- ja välitehtäviä. Koulutus pidetään Tampereella, koulutukseen ilmoittautuneille ilmoitetaan tarkempi opetuspaikka.

Kuvaus

Perheen arviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. Lapsen kasvaessa perheessä juuri perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisimmin määräävän viitekehyksen. Perhe on myös oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme lievittämään. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saamme tietoa lapsesta osana perheyhteisöä.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Kohderyhmä

Perhearviointimenetelmä soveltuu hyvin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka työskentelevät perheiden kanssa. Menetelmä antaa konkreettisia työkaluja esim. lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi.

Tavoite

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nouseva perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi voi auttaa seuraavissa haasteissa:

  • kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
  • kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia
  • kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.

Sisältö

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Niitä ovat

  • toimintamalli jolle perhearviointi perustuu, sekä perhearvioinnin tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja
  • taidot ja menetelmät, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
  • haastattelumallit, joita vuorovaikutusmenetelmiä käyttävä työntekijä voi hyödyntää
  • perhearviointilomakkeet.

Koulutusprosessi vastaa sisällöltään viittä päivää, joista

  • kolme päivää on lähiopetusta sisältäen luentoja ja toiminnallisia harjoituksia.
  • kahden työpäivän panos kuluu etukäteis- ja välitehtävien suorittamiseen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Kouluttaja

psykoterapeutti-VET Marjukka Laukkanen
Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiaklinikan vaativan erityistason perheterapeutti Marjukka Laukkanen on saanut Perhearviointikouluttajan koulutuksen.

 

Lisätiedot

koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, puh 040 7065606 (käytännön asiat)

kouluttaja Marjukka Laukkanen, Marjukka.Laukkanen@mielenterveysseura.fi, puh 040 352 4838 (sisältöasiat)

  
Opettaja Avoin
Kurssilla on tilaa
5.2.2020 - 16.4.2020
Ilmoittautuminen alkaa
15.4.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.2.2020
Opintopisteet
Osallistumismaksu 750,00

Lue lisää