Sosiaali- ja terveysala

Perhekompassi - työväline kriisin kohdanneiden perheiden tukemiseen

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta  on 580 €. Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna  tai se voidaan laskuttaa  kahdessa erässä. Laskutuslisä on tällöin 5 euroa/lasku. Verkkomaksu ohitetaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeella, kohdassa Yrityslaskutus, joko omat tai työnantajan tiedot. Jos maksajana ei ole yritys syötetään Y-tunnuksen paikalle henkilötunnus.

 

Koulutuspäivät

28.-29.10.2020, klo 9-15.00. Koulutus pidetään Tampereen kesäyliopiston omissa koulutustiloissa. Tarkempi paikka ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua opiskelijoille.

Sisältö

Kriisitilanteet ja muut vaikeat elämäntilanteet kuten vakava sairastuminen, kuolema, avioero, uskottomuus tai työttömyys koskettavat perheessä harvoin vain yhtä henkilöä. Tilanne heijastuu koko perheeseen ja jokainen perheenjäsen reagoi siihen omalla tavallaan — usein vielä eri aikaan.

Perhekompassi on strukturoitu työväline kriisissä olevien parien ja perheiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Sen avulla voidaan tutkia vaikeissa elämäntilanteissa olevien perheiden voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia sekä tukea perheen toimintakykyä.

 

Tavoitteellinen lyhytinterventio

Perhekompassi-malli antaa työskentelylle selkeän rakenteen ja tavoitteen, jotka auttavat fokusoimaan keskustelua ja ehkäisemään ennalta ongelmien syventymistä ja monimutkaistumista. Malli soveltuu erityisesti 1 – 5 tapaamisen lyhytinterventioksi.

Perhekompassi-mallissa perheen arki ja toiminta on jaettu osa-alueisiin, joita työstetään yhdessä perheenjäsenten kanssa, perhettä kunnioittavalla tavalla, ja autetaan heitä ymmärtämään kriisitilanteen vaikutuksia omaan toimintaan ja perheen arkeen samalla korjaten sitä, mikä ei toimi.

Erityisesti lapset huomioiva malli

Perhekompassi ohjaa työntekijää huomioimaan jokaisen perheenjäsenen, erityisesti lasten, mielipiteet ja ristiriitaisetkin näkemykset. Työskentely vahvistaa perheenjäsenten vastuunottoa ja vähentää oman toiminnan selittelyä ja puolustamista.

Eväitä kriisistä eteenpäin

Työskentelyn tavoitteena on lisätä perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, tukea vanhemmuutta ongelmista ja vaikeuksista huolimatta sekä auttaa perhettä tarkastelemaan tilannetta uusista näkökulmista ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on vakauttaa tilanne ja auttaa perhettä pääsemään kriisistä eteenpäin.

Kohderyhmä

Perheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan työntekijät sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Kouluttaja

psykoterapeutti-VET Marjukka Laukkanen
Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiaklinikan vaativan erityistason perheterapeutti Marjukka Laukkanen on saanut Perhearviointikouluttajan koulutuksen.

 

Lisätiedot

koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, puh 040 7065606 (käytännön asiat)

kouluttaja Marjukka Laukkanen, Marjukka.Laukkanen@mielenterveysseura.fi, puh 040 352 4838 (sisältöasiat)

  
Opettaja Avoin
Kurssilla on tilaa
28.10.2020 - 29.10.2020
Ilmoittautuminen alkaa
19.6.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
14.10.2020
Opintopisteet
Osallistumismaksu 580,00