Sosiaali- ja terveysala

Perhetyö päihderiippuvuuden hoidossa

LivingSkills-koulutus keväällä 2020: 21.-22.5.2020

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään päihderiippuvuuteen sairastuneita nuoria ja heidän perheitään.

Koulutus antaa valmiuksia tukea päihderiippuvuuteen sairastuneita ja heidän perheitään perhepohjaisen hoidon menetelmää soveltaen. Koulutuksen viitekehys pohjautuu systeemiseen ja strukturaaliseen perheterapiaan, toipumisorientaatiolähtöiseen motivoivaan työotteeseen ja dialektiseen käyttäytymisterapiaan. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 30 osallistujaa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa annetaan tietoa päihdehäiriöiden psykologiasta sekä perhepohjaisen hoitomenetelmän käytöstä yhdessä vanhempien kanssa. Tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan ymmärrystä päihdehäiriöön sairastuneen motivoinnista ja jalkauttaa opittuja menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä avohoidon käytäntöihin. Koulutuksessa käydään läpi päihdehäiriöiden perhelähtöisen hoidon perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön. Annamme konkreettisia työvälineitä siihen, miten perheitä tuetaan ja miten nuorta autetaan hoitosuhteessa päihittämään päihdehäiriö. Tutkimme päihdehäiriöihin liittyvää dynamiikkaa ja sen ilmenemistä myös hoitoyhteisössä. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita työssä voi hyödyntää. Koulutus tarjoaa käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.

Koulutuksessa käytettävät menetelmät:
• Luennot ja alustukset
• Perhedynamiikan tutkimista ja harjoittelua luovin menetelmin
• Menetelmäkoulutusta ahdistuksen hallintaan ja repsahduksista oppimiseen

Kouluttajat

Koulutuksesta vastaavat TTM, sh, psykoterapeutti, perhe- ja pariterapiakouluttaja Katja Tenhovirta ja HTM, sh Beardsleen perheinterventiomallin kouluttaja Kaisa Nyberg, joilla molemmilla on vankka kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä, riippuvuuksien hoidosta sekä perhetyöstä.

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:
Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 3573232

  
Katja Tenhovirta ja Kaisa Nyberg
Paikkoja vapaana
21.5.2020 - 22.5.2020
Ilmoittautuminen alkaa
5.12.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
7.5.2020
Osallistumismaksu 390,00