Draamakasvatus

Projekti 2 4 op ODKA2200

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2018-2020

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

Tavoitteet

Opintojaksot ODKA2190 ja ODKA2200 suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa draamakasvatuksen genrejä erilaisissa oppimiskonteksteissa
  • osaa arvioida, reflektoida ja kehittää käyttöteoriaansa draamaopettajana

Sisältö

Oppimistehtävä Projekti 2.

  • Esittävän ja soveltavan draaman projektit: suunnittelu, toteutus, arviointi ja reflektio.

Suoritustapa

Osallistuminen (lähiopetukseen ja verkkokursseille, oppimistehtävien tekeminen. Lähiopetukset järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin.)

Lisätiedot

Lisätietoa draamakasvatuksen aineopinnoista koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi (puh 0400 818 229).

 

  
Opettajatieto puuttuu
Paikkoja vapaana
1.8.2019 - 31.5.2020
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää