Draamakasvatus

Proseminaari 6 op ODKA2210

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2018-2020

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kansallista ja kansainvälistä draamakasvatuksen tutkimusta
  • osaa soveltaa valitsemaansa tutkimusmetodia omassa opinnäytetyössään
  • osaa arvioida kriittisesti draamatutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä

Sisältö

Verkkokurssi Proseminaari.

  • Oman draamaosaamisen syventäminen
  • Draamakasvatus tutkimuskohteena
  • Opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja arviointi

Suoritustapa

Osallistuminen (lähiopetukseen ja verkkokursseille, oppimistehtävien tekeminen. Lähiopetukset järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin.)

Lisätiedot

Lisätietoa draamakasvatuksen aineopinnoista koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi (puh 0400 818 229).

 

  
Opettajatieto puuttuu
Paikkoja vapaana
1.8.2019 - 31.5.2020
Opintopisteet 6
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää