Sosiaali- ja terveysala

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet, syksy 2019

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta.

Hinta ja koulutukseen hakeminen

Koulutuksen hinta on 3800 €. Opiskelijavalintojen jälkeen opiskelijalta laskutetaan 500  €:n varausmaksu, samalla hän siotutuu maksamaan koko opintomaksun. Varausmaksua ei palauteta. Loput  koulutusmaksusta laskutetaan neljässä tasasuuruisessa erässä (á 825 €). Neljä maksuerää laskutetaan 09/2019, 01/2020, 08/2020 ja 01/2020.

Haku koulutukseen on päättynyt. Koulutukseen tuli runsaasti hakemuksia, emmekä ota enää vastaan uusia hakemuksia.

Opiskelijat valinnat tehdään viimeistään kesäkuun alussa. Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Syksyn 2019 koulutuspäivät ovat : 30.9-1.10., 4.-5.11. ja 5.12.

 

Hakulomakkeella kysyttävät kysymykset:

 

 1. Perus- ja yhteystiedot
 2. Taustakoulutukset ja työkokemus sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?
 3. Pystytkö suorittamaan lyhytterapiaopintoihin liittyvän asiakasharjoittelun (50h) omassa työpaikassasi? Kyllä/Ei,
  Jos pystyt, millainen on asiakaskuntasi?
 4. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.
 5. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)?
 6. Koulutuksessa harjoitellaan lyhytterapeuttisia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja kehityshaasteita. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?
 7. Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?
 8. Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?
 9. Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.  
 10. Miten toivot, että voit hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
 11. Kerro lyhyesti, miten nykyinen elämäntilanteesi (läheisten tuki, taloudellinen tilanne, työpaikan tuki, perhetilanne, omat psyykkiset voimavarasi) tukee/vaikeuttaa opintojesi suorittamista?

 

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:

 • Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla.
 • Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
 • Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
 • Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
 • Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.
 • Hakujärjestys

 

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 • Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
 • Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Perhe- ja pariterapiat
 • Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

 

Usein kysytyt kysymykset

 

Linkin kautta löydät vastauksia yleisesti kysyttyihin kysymyksiin. https://docs.wixstatic.com/ugd/85aa64_85a7def298c24d628be4aed220a6dc16.pdf

 

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:

PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu

FM, lehtori, psykoterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja Anita Hedman

Lisäksi kouluttajina muita alan huippuasiantuntijoita. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Koulutuksen rakenne

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä.

 • Koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
 • 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
 • kirjallisuus
 • muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus, (15 op)  joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:

 • soveltava oman työn kehittämishanke
 • asiakastyö (50 h, 5 eri asiakasta) ja siihen liittyvä reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • soveltava kirjallisuus

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko koulutusohjelman laajuus on 30 + 15 op.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat:  pääkouluttajat Anita Hedman: anihedman@gmail.com, puh 050 3074006 ja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

  
Opettaja Avoin
Kurssilla on tilaa
30.9.2019 - 9.6.2021
Opintopisteet
Osallistumismaksu 3800,00

Lue lisää