Ravitsemustiede

Ravitsemusfysiologia 4 op

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op lv. 2019-2020
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta.

Verkkojakso. Jos haluat suorittaa yksittäisen verkkojakson, ilmoittaudu suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Verkkojakson ajankohta

6.4.-8.6.2020

Sisältö

Energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä.
Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä energiaravintoaineiden ja olennaisimpien suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden
vaikutukset elimistössä. Hän osaa kuvata pääpiirteissään energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien
yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätelyn.

Oppimateriaali

Verkossa ilmoitettu materiaali sekä Soveltuvin osin(ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.

Opetus- ja suoritustavat

Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Edeltävät opinnot

Suositellaan Ravitsemustieteen perusteet 4 op tai vastaavat tiedot

Arvostelu

0-5

Opettaja

Dos. Jaakko Mursu

  
Opettaja Avoin
Kurssilla on tilaa
6.4.2020 - 8.6.2020
Opintopisteet
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää