Saksa

Saksan kielen alkeiskurssi II

Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

20.1.–27.4.2020 maanantaisin klo 16.45–20.00
24.2. ja 2.3. ei ole opetusta!

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopiston koulutustila Iltarusko, os. Yliopistonkatu 60 A, 4. kerros.

Opettaja

Alexandra Matschke

Kohderyhmä

Alkeiskurssi II on tarkoitettu saksan kielen alkeiskurssi I:n (50-60 tuntia opetusta) suorittaneille tai muuten vastaavat alkeistaidot hankkineille (kielitaito tasolla A1).

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Saksan kielen alkeiskurssi II:n suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää saksan kielen perusrakenteita suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää ja osaa kirjoittaa rutiininomaisia viestejä saksaksi
 • ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmaisuja, jotka liittyvät läheiseen elinympäristöön
 • selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista ja rutiininomaisista palvelutilanteista kulttuuriin sopivalla tavalla, kun on kyse tutuista asioista
 • osaa kertoa perusasioita itsestään, työstään, koulutuksestaan ja kotiseudustaan sekä asioista, jotka liittyvät hänen omiin tarpeisiinsa
 • selviytyy matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, kuten varausten tekeminen, hotellissa ja ravintolassa asiointi, ostostilanteet

Sisältö

Kurssiin kuuluu

 • ääntämisharjoituksia
 • rakenneharjoituksia
 • tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
 • suullisia ja kirjallisia tehtäviä
 • tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-792-674-4), kappaleet 6-10
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.
Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Kurssin alussa kerrataan lyhyesti kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Kuulustelut

Välikoe kurssin aikana (ajankohta ilmoitetaan kurssin alussa)
Loppukoe maanantaina 4.5.2020 klo 16.00–18.00
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Loppukokeeseen ja uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 7.1. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa II.

Alkeiskurssi II:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi I:lla, joka alkaa syksyllä 2020.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Matschke Alexandra
Kurssilla on tilaa
20.1.2020 - 27.4.2020
Ilmoittautuminen alkaa
25.10.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
19.1.2020
Opintopisteet
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää