Suomi

Suomen kielen syventävä kurssi 2

Aika

11.9.–11.12.2019 keskiviikkoisin klo 16.30–19.45

Ei opetusta 25.9.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet kursseille Suomen kielen jatkokurssi 2 ja Suomen kielen syventävä kurssi 1, tai joilla on vastaavat tiedot. Kurssin lähtötaso on B2.1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla).

Olet aikaisemmin opiskellut kirjat Suomen mestari 1-3 ja Suomen mestari 4 -kirjasta kappaleet 1-4, tai sinulla on vastaavat tiedot.

Nämä asiat sinä osaat jo:

Ymmärrät jo melko hyvin erilaisia tekstityyppejä, esimerkiksi lyhyitä uutistekstejä tai henkilökohtaisia viestejä. Pystyt helposti keskustelemaan suomeksi sinulle tutuista ja vähän vieraammistakin aiheista ja osaat myös jo vähän väitellä. Pystyt esittämään mielipiteesi erilaisista asioista ja osaat kirjoittaa melko laajoja tekstejä erilaisista aiheista. Osaat kuvailla tapahtumia käyttämällä partisiippirakenteita (-va, -tava,- nut/-nyt, -ma) ja olet tutustunut possessiivisuffiksien käyttöön eri sijamuotojen kanssa.

Kurssi sopii esimerkiksi suomen kielen YKI-testiin (tasot 4–5) valmistautuville.

Katso Suomen kielen kurssien suoritusjärjestys Opiskelijan oppaastamme!

Sisältö

Kurssilla keskitytään erityisesti tekstien ymmärtämiseen ja tuottamiseen sekä keskustellaan yleismaailmallisista asioista sekä opiskelijoiden mielenkiinnon kohteista nousevista teemoista. Kurssin tavoitetaso on B2.2. – alkava C1.

Kielen rakenteiden osaamista syvennetään perehtymällä laajemmin mm. lauseenvastikkeisiin (-vaan, -neen) ja että-lauseenvastikkeen käyttöön. Tutustumme myös kun- (-essa, -tua) ja jotta-lauseenvastikkeisiin. Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia sanojen johtamisesta. Tutustumme myös harvinaisiin suomen kielen sijamuotoihin. Kielioppiharjoitusten avulla kehitetään mm. parempaa sanomalehti- ja muiden asiatekstien ymmärtämistä.

Yhteiskunnallisen ja abstraktin sanaston ja yleismaailmallisten teemojen hallintaa laajennetaan edelleen. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. arkkitehtuuri ja muotoilu, esitteet ja tietotekstit, onnettomuudet ja luonnonkatastrofit, maantieto, luonto, elinkeinot ja talous. LIsäksi harjoitellaan opiskelijoiden omista mielenkiinnon kohteista ja itse valitsemista teemoista keskustelemista ja kirjoittamista.

Kurssin jälkeen osaat paremmin lukea mm. pitempiä sanomalehtitekstejä ja voit innostua lukemaan esimerkiksi selkokielisiä kirjoja suomeksi. Osaat keskustella sujuvammin ja perustella mielipiteesi monipuolisemmin. Osaat kirjoittaa laajemmin sinua kiinnostavista aiheista erilaisia tekstejä. Kykysi johtaa sanoja (esim. maalata, maalari, maalattu, maalaava, maalannut jne.) kehittyy.

Kurssikirja Suomen mestari 4 muodostaa kurssin rungon. Kirjaa opiskellaan kappaleesta 5 eteenpäin. Kurssilla käytetään myös muuta opettajan tuomaa ja myös opiskelijoiden valitsemaa materiaalia. Kurssin sisältöä harjoitellaan erilaisten tehtävien, tekstien, harjoitusten ja pelien avulla.

Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia: asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua. Kurssin opetuskieli on suomi, ja englantia käytetään apukielenä vain tarpeen mukaan.

Kurssin aluksi kertaamme tarvittaessa edeltävän tason kielioppiasioita. Kertaamme tarpeen mukaan esim. verbin passiivimuotoja ja partisiippimuotoja, possessiivisuffiksien käyttöä, genetiivin ja partitiivin monikoiden muodostusta, i-monikoita sekä objektin sijavalintaa.

Suoritustapa

Säännöllinen osallistuminen opetukseen ja loppukoe. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin lähiopetustunneista.

Täydellisen todistuksen saaminen edellyttää kurssikokeen suorittamista hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Taija Udd: Suomen mestari 4, kappaleesta 5 alkaen.
Huom! Kirja ei sisälly kurssin hintaan, vaan sen voi ostaa paikallisesta kirjakaupasta.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Teemu Jokilaakso
Paikkoja vapaana
11.9.2019 - 11.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
11.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.10.2019
Osallistumismaksu 105,00

Lue lisää