Suomi

Suomen kielen syventävä kurssi 2

Aika

15.1.–23.4.2018 maanantaisin ja torstaisin klo 18.00–19.30

Ei opetusta 26.2., 1.3. ja 2.4.

Opetuspaikka

Tampere

Osallistujille lähetetään tarkempaa tietoa sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet kursseille Suomen kielen jatkokurssi 2 ja Suomen kielen syventävä kurssi 1, tai joilla on vastaavat tiedot. Kurssin lähtötaso on B1.2–B2.1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla). Tavoitetaso on B2.2. – alkava C1.

Olet aikaisemmin opiskellut kirjat Suomen mestari 1–3 ja Suomen mestari 4 -kirjasta kappaleet 1–4, tai sinulla on vastaavat tiedot.

Nämä asiat sinä osaat jo:

Sinä ymmärrät jo melko hyvin erilaisia tekstityyppejä, esimerkiksi lyhyitä uutistekstejä tai henkilökohtaisia viestejä. Pystyt helposti keskustelemaan suomeksi sinulle tutuista ja vähän vieraammistakin aiheista ja osaat myös jo vähän väitellä. Pystyt esittämään oman näkökantasi erilaisista asioista ja osaat kirjoittaa melko laajoja tekstejä erilaisista aiheista. Osaat kuvailla tapahtumia käyttämällä partisiippirakenteita (-va, -tava,- nut/-nyt, -ma) ja possessiivisuffiksien käyttö eri sijamuotojen kanssa on sinulle tuttu asia.

Sisältö

Kurssilla keskitytään erityisesti tekstien ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kielen rakenteiden osaamista syvennetään perehtymällä laajemmin mm.lauseenvastikkeisiin (-vaan, -neen) ja että-lauseenvastikkeen käyttöön. Tutustumme myös kun- (-essa, -tua) ja jotta-lauseenvastikkeisiin. Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia sanojen johtamisesta. Tutustumme myös harvinaisiin suomen kielen sijamuotoihin. Kielioppiharjoitusten avulla kehitetään mm. parempaa sanomalehtit- ja muiden asiatekstien ymmärtämistä. Yhteiskunnallisen ja abstraktin sanaston hallintaa laajennetaan edelleen. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. arkkitehtuuri ja muotoilu, esitteet ja tietotekstit, onnettomuudet ja luonnonkatastrofit, maantieto, luonto, elinkeinot ja talous. Kurssi sopii suomen kielen YKI-testiin (tasot 4–5) valmistautuville.

Kurssin jälkeen osaat paremmin lukea mm. pitempiä sanomalehtitekstejä ja voit innostua lukemaan esimerkiksi selkokielisiä kirjoja suomeksi. Osaat väitellä paremmin ja perustella mielipiteesi monipuolisemmin. Osaat kirjoittaa laajemmin sinua kiinnostavista aiheista erilaisia tekstityyppejä. Kykysi johtaa sanoja (esim. maalata, maalari, maalattu, maalaava, maalannut jne.) kehittyy.

Kurssikirja muodostaa kurssin rungon. Kurssilla käytetään myös opettajan omaa materiaalia. Kurssin sisältöä harjoitellaan erilaisten tehtävien, tekstien, harjoitusten ja pelien avulla. Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia: asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua. Kurssin opetuskieli on suomi, mutta englantia käytetään apukielenä aina tarpeen mukaan.

Suoritustapa

Säännöllinen osallistuminen opetukseen ja loppukoe. Täydellisen todistuksen saaminen edellyttää kurssikokeen suorittamista hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Taija Udd: Suomen mestari 4
Suositeltu lisämateriaali: sanakirja.

Kirja ei sisälly kurssin hintaan.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Sanna Kantola
Paikkoja vapaana
15.1.2018 - 19.4.2018
Ilmoittautuminen alkaa
14.11.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
14.1.2018
Osallistumismaksu 95,00

Lue lisää