Sosiaali- ja terveysala

Syömishäiriötä sairastavan ja hänen perheensä kohtaaminen ja hoito -LivingSkills konsultaatiopäivä

Ma 20.4.2020 klo 9-16

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta niille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat aiemmin osallistuneet syömishäiriöiden hoidon perhepohjaisen hoidon menetelmäkoulutukseen joko Tampereella, Turussa tai Kuopiossa vuosina 2017-2019.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa syvennetään menetelmäkoulutuksessa saatua oppia perhepohjaisen hoitomenetelmän käytöstä ja annetaan työnohjauksellista konsultaatioapua menetelmän käytön ongelmatilanteisiin. Tavoitteena on vahvistaa opittujen menetelmien jalkauttamista erikoissairaanhoidon yksiköiden sekä avohoidon henkilökunnan käytäntöihin. Käymme läpi sekä koulutettavien kohtaamia haasteita että toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä. Koulutus tarjoaa käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi. Koulutus sisältää toiminnallisia harjoituksia.

Kouluttajat

Koulutuksesta vastaavat menetelmäkoulutuksen kouluttajat HTM Kaisa Nyberg ja LT, perhetyön kouluttaja ja kokemusasiantuntija Reita Nyberg.

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 357 3232

 

 

  
Kaisa Nyberg ja Reita Nyberg
Paikkoja vapaana
20.4.2020 - 20.4.2020
Ilmoittautuminen alkaa
5.12.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.4.2020
Osallistumismaksu 190,00