Laskentatoimi

Tilinpäätösanalyysi (3 op) - LASK1006 - KEVÄT 2020

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 90€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua. Huom! Ilmoittautuminen avautuu kun opintojakson aikataulu varmistuu.

Ajankohta

Kevät 2020. Aikataulu avoinna.

Arviointi: 1-5 tai hylätty.

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Edeltävät opinnot

Suositellaan Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
– oikaista ja analysoida osakeyhtiön tilinpäätöstä (FAS) Yritystutkimus ry:n ohjeistuksen mukaan
– nimetä ja kuvata keskeisimmät tilinpäätöslaskelmat ja niiden käyttötarkoitukset
– määritellä tilinpäätökseen ja tilinpäätösanalyysiin liittyviä keskeisiä käsitteitä
– laskea ja analysoida noin kymmenen keskeisintä kannattavuutta, maksuvalmiutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstunnuslukua

Opintojakso kehittää opiskelijan analyyttistä ajattelua, kirjallista ilmaisua ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Yritysanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja tunnuslukuanalyysi käsitteinä, tilinpäätöksen analysointi silmäilemällä, tilinpäätöksen oikaiseminen Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti, keskeisimpien tilinpäätöstunnuslukujen laskeminen ja analysointi, maksuperusteisten tilinpäätöslaskelmien hyväksikäyttö.

Oppimateriaali

1. Yritystutkimus ry (2017). Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 10. korjattu laitos.

2. Salmi, I. (2012 tai uudempi). Mitä tilinpäätös kertoo?

3. Luentomateriaali on Moodlessa.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Sirpa Kotamäki
Paikkoja vapaana
2.3.2020 - 31.7.2020
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 90,00

Lue lisää