Oikeustiede

Työoikeus (7 op)

Ennakkotieto

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Luennot (välitetään verkon kautta Tampereella kokoontuvalle opintoryhmälle):
ma 16.12.2019 klo 17.00–19.30
ti  7.1.2020 klo 17.00–19.30
to 9.1.2020 klo 17.00–19.30
ti 14.1.2020 klo 17.00–19.30
to 16.1.2020 klo 17.00–19.30
to 23.1.2020 klo 17.00–19.30

Tampereen yliopisto (luentosali ilmoitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille ennen luento-opetuksen alkamista)

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 – 5 op).

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.

Sisältö

  • Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
  • Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
  • Työoikeuden normien soveltamisala
  • Työoikeuden normijärjestelmä
  • Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
  • Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Suoritustapa

Luennot (18 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta
 

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla voidaan jakaa materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan jakaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:
Koskinen, Seppo – Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, 2016.
Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (e-kirja).

Kuulustelut

Luento- ja kirjatentti ma 3.2.2020 klo 18–21
1. uusinta ma 23.3.2020 klo 18–21
2. uusinta ma 8.6.2020 klo 18–21

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tentit järjestetään Tampereella. Tenttisalin voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

HInta vahvistetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen avautuu tälle sivulle kesällä 2019.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
OTM Esa Lamminen
Paikkoja vapaana
17.12.2019 - 8.6.2020
Opintopisteet 7
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää