Oikeustiede

Työoikeus (7 op)

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkoluennot:
ma 16.12.2019 klo 17.00–19.30
ti  7.1.2020 klo 17.00–19.30
to 9.1.2020 klo 17.00–19.30
ti 14.1.2020 klo 17.00–19.30
to 16.1.2020 klo 17.00–19.30
to 23.1.2020 klo 17.00–19.30

Luennot välitetään Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille voi osallistua itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa käsin. Luennoille järjestetään myös ryhmäkuuntelumahdollisuus Tampereella, mikäli sille on tarvetta. Vastaathan opintojaksolle ilmoittautuessasi kysymykseen, haluatko kuunnella luennot itsenäisesti vai ryhmässä.

Opintoryhmäohjaus Tampereella:
ke 8.1.2020 klo 17.00–19.30
ma 20.1.2020  klo 17.00–19.30
ma 27.1.2020 klo 17.00–19.30

Opintoryhmässä käsitellään mm. tenttikirjallisuuteen liittyviä aiheita. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joita käsitellään tapaamisissa. Kerro ilmoittautumislomakkeella, aiotko osallistua opintoryhmäohjaukseen.

Opettajat

Luennoitsija: OTM Esa Lamminen
Opintoryhmän ohjaaja: Varatuomari, OTK, HM Tuomas Oksanen

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 – 5 op).

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.

Sisältö

  • Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
  • Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
  • Työoikeuden normien soveltamisala
  • Työoikeuden normijärjestelmä
  • Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
  • Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Suoritustapa

Luennot (18 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta
 

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla voidaan jakaa materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan jakaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:
Koskinen, Seppo – Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, 2016.
Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (e-kirja).

Kuulustelut

Luento- ja kirjatentti ma 3.2.2020 klo 18–21
1. uusinta ma 23.3.2020 klo 18–21
2. uusinta ma 8.6.2020 klo 18–21

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tentit järjestetään Tampereella. Tenttisalin voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 160 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 100 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 60 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 160 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
OTM Esa Lamminen ja varatuomari, OTK, HM Tuomas Oksanen
Paikkoja vapaana
16.12.2019 - 8.6.2020
Ilmoittautuminen alkaa
8.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
2.12.2019
Opintopisteet 7
Osallistumismaksu 160,00