Oikeustiede

Työoikeus (7 op)

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Luennot (välitetään verkon kautta Tampereella kokoontuvalle opintoryhmälle):
Seppo Koskinen (12 t) ma 6.11. ja ke 8.11.2017 klo 17.00-20.15,
to 9.11. luennot tallenteena Moodlessa,
Vesa Ullakonoja (8 t) ti 14.11. ja to 16.11.2017 klo 17.00-20.15

Tampereen yliopisto (luentosalit ilmoitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille ennen luento-opetuksen alkamista)

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 – 5 op).

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätiedot ja linkki korvaavuushakemukseen: http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/oikeustieteellinen-tiedekunta/Sivut/Johdatus-oikeustieteeseen–kurssin-korvaavuuden-hakeminen.aspx.

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.

Sisältö

– Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
– Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
– Työoikeuden normien soveltamisala
– Työoikeuden normijärjestelmä
– Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
– Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Suoritustapa

Luennot (20 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti
 

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:
Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen, 2009
Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012

Kuulustelut

Kirjatentit: 13.12.2017, 17.1.2018 ja 14.3.2018 klo 18-21

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tentit järjestetään Tampereella. Tenttisalin voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Turun yliopiston Avoimen yliopiston perimän opinto-oikeuskohtaisen rekisteröintimaksun (60 euroa). Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Professori, OTT Seppo Koskinen ja OTK Vesa Ullakonoja
Paikkoja vapaana
6.11.2017 - 14.3.2018
Ilmoittautuminen alkaa
24.8.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.11.2017
Opintopisteet 7
Osallistumismaksu 120,00

Lue lisää