Markkinointi

Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa (5op) MARK3035 - kevät 2020

Verkkokurssi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Alustavasti vk 10-16 (2.3.-19.4.2020)

Opettaja

Lotta Alhonnoro

Suoritustapa       

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Ongelmalähtöisten harjoitusten kautta lähestytään yritysjohdon kohtaamia vastuullisuutta haastavia ongelmanratkaisutilanteita. Opiskelijat keskustelevat oppimateriaalin pohjalta pienryhmissä päätöksentekotilanteista ja työstävät keskustelun ja materiaalin pohjalta itsenäisen, teoreettisesti perustellun ratkaisun kuhunkin tehtävään tehtäväkohtaisen ohjeistuksen mukaan.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yrityksen vastuullisen päätöksenteon haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Opintojakso tarjoaa monipuolisia lähestymistapoja vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan toteuttamiseksi. Opintojaksolla perehdytään vastuullisen liiketoiminnan haasteisiin kuluttajan, liikkeenjohdon sekä yrityksen eri sidosryhmien rooleissa.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) hahmottaa vastuullisen liiketoiminnan kenttää ja sidosryhmänäkökulmia, 2) perustellusti tehdä vastuullisia liiketoiminnan johtamisen päätöksiä.

Työelämävalmiudet: Kirjallinen ilmaisu, IT-taidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Vastuullinen päätöksenteko.

Kirjallisuus:

Verkossa ilmoitetut tehtävänannot ja materiaalipaketti.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Lotta Alhonnoro
Paikkoja vapaana
2.3.2020 - 19.4.2020
Ilmoittautuminen alkaa
14.6.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
17.2.2020
Osallistumismaksu 100,00