Sosiaali- ja terveysala

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta.

Menetelmäkoulutus hoito-, kasvatus- ja terapeuttisen alan työntekijöille, 10 op (perusteet, moduuli 1)

 


Koulutus on suunnattu työnohjaajille, pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille ja se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Osallistumisen edellytykset

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta, sekä läsnäoloa opintojaksolloilla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä.
Kaikissa koulutuspäivissä kouluttajana toimii voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Osallistumismaksu

1850 €. Laskutetaan kahdessa erässä (syys- ja kevätkausi) koulutuksen käynnistyttyä. Laskutuksesta voit tiedustella koulutuksen vastuuhenkilöltä.

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -aikataulu

1. opintojakso ma 30.9.2019 klo 9.30-18.30
2. opintojakso to-pe 17.-18.10.2019 (ensimmäinen pvä kuvauspäivä klo 9.30-23, 2. työpajapäivä 9.00-19.00)
3. opintojakso ti 19.11.2019 klo 9.30-17.30
4. opintojakso to-pe 6.-7.2.2020; to klo 9.30-17.30, pe klo 9-17
5. opintojakso ma-ti 27.-28.4.2020 (ensimmäinen pvä kuvauspäivä klo 9.30-23, 2. työpajapäivä 9.00-19.00)
6. opintojakso ma-ti 21.-22.9.2020; ma klo 9.30-17.30, ti klo 9-17

Kuvauspäivinä opiskelijoiden pitää varata koko päivä kuvaamiselle – kuvataan niin kauan kuin valoa ja innostusta riittää. Kellonajat vahvistetaan kutsukirjeessä.

Lisätietoja menetelmästä ja sen taustoista: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm

 

 

 

 

  
Opettaja Avoin
Kurssilla on tilaa
30.9.2019 - 22.9.2020
Opintopisteet
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää