Opetus, kasvatus ja ohjaus

VOITTO - Vaativan erityisen tuen toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagoginen kehittäminen

Tampereella 12.9.2018 – 11.4.2019

Pohditko milloin oppilasta tulisi opettaa toiminta-alueittain? Kuinka asettaa oppilaan elämänkaarta tukevia tavoitteita yhteistyössä? Miten etäyhteydet mahdollistavat moniammatillisen yhteistyön? Mikä auttaa sinua jaksamaan työssäsi vaativan erityisen tuen arjessa? Entä mitä ovat omat ammatillisen kasvun tavoitteesi toiminta-alueittaisena opettajana, ohjaajana tai esimiehenä?

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamaan, toiminta-alueittaisen opetuksen koulutuskokonaisuuteen. Koulutuksen järjestäjinä toimivat Tampereen kesäyliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Pääteemoina ovat

– Monialainen yhteistyö toimijoiden kesken – tunneilmasto, yhteys ja yhteinen oppiminen
– Elämänkaarinäkökulma ja toimintakyvyn (ICF) tarkastelu
– Perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain etenevässä opetuksessa
– Opettajan pedagoginen vastuu ja ohjaajan työn vahvistaminen toiminta-alueittaisessa opetuksessa

Lisäksi käytönnön ideoita toiminta-alueittain tapahtuvaan opetukseen sekä mahdollisuus tutustua Valteri Opsin tukimateriaaliin (Palapelimalli) sekä toimintakykyarvio.fi -työvälineeseen.

 

Koulutuskokonaisuus sisältää 6 lähiopetuspäivää (syyskuu-huhtikuu), ammatillista kasvuasi tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä verkostoitumista myös etäyhteyksien avulla. On suositeltavaa, että työyhteisöistä koulutukseen osallistuu opettaja-ohjaaja -pareja.

Aikataulu ja sisältö

1. lähijakso: “May the force be with you”
ke 12.9.2018 klo 12.00-18.00
to 13.9.2018 klo 9.00-15.15

Aiheina moninainen yhteistyö toimijoiden kesken – tunneilmasto, yhteys ja yhteinen oppiminen sekä työyhteisön jaksamisesta huolehtiminen.

2. lähijakso: “Elämä on laiffii”
to 8.11.2018 klo 10.00-16.30

Aiheina elämänkaarinäkökulma ja toimintakyvyn (ICF) tarkastelu osana oppimistavoitteiden asettelua.

3. lähijakso: “Normipäivä”
ke 13.2.2019 klo 10.00-16.30

Aiheina perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain etenevässä opetuksessa.

4. lähijakso “Voitto kotiin”
ke 10.4.2019 klo 12.00-18.00
to 11.4.2019 klo 9.00-15.15

Aiheina opettajan pedagoginen vastuu ja ohjaajan työn vahvistaminen toiminta-alueittaisessa opetuksessa.

Kouluttajina ovat Valterin toiminta-alueittaisen opetuksen asiantuntijat.

 

Hinta

Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Osallistuja vastaa mahdollisista matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen

Koulutuskokonaisuuteen otetaan 35 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset 16.8.2018 mennessä.

Lisätiedot

projektipäällikkö Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
050 443 3878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi

  
12.9.2018 - 11.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
18.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.8.2018
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää