Osallistujien kokemuksia Tampereen kesäyliopiston koulutuksista

Koulutus todella ylitti odotukset. Opettaja oli selkeä ja esitti asiat helposti ymmärrettävästi. Päivä oli mukavasti rytmitetty ja eteneminen loogista. Sain todella hyviä yksinkertaisia käytännön vinkkejä, mistä suuri plussa. Varmasti osallistun saman opettajan kesäyliopiston kursseille tulevaisuudessakin. Kiitos todella paljon. Rahoilleen sai ehdottomasti vastinetta ja enemmänkin.

Hakukoneoptimoinnin perusteet

Sain tästä koulutuksesta ideoita omaan toimintaan sekä luokkaan oppilaiden kanssa. Huikea koulutus!

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Erittäin hyvä ja ajatuksia herättävä koulutus. Paljon työkaluja omaan työhön.

DKT-perusteet ja taitoalueet

Opettaja on aina tunnilla iloinen ja innostunut, joten se tarttuu meihin opiskelijoihin. Hän jopa kertoo omia kommelluksia opinnoistaan ja nauraa kommelluksilleen, jotenkin se vapauttaa että minäkin teen virheitä niin kyllä se siitä selkenee!

Italian kertausta verkossa 3

Opettajan kokemus kielen-opetuksessa on vankka. Hän suunnittelee tunnit mielenkiintoisiksi ja kaikille sopivan haastaviksi. Jatkossa aion osallistua saman opettajan kaikille kursseille.

English for Life

Oli todella mielenkiintoinen kurssi. Ja osaava opettaja. Hän tiesi, mistä puhuu ja teki kaikista luennoista mielenkiintoisen. Hän jäi vielä luennon jälkeen keskustelemaan ja luento venyi sen vuoksi aina puoli tuntia päälle aikataulun. Hän vastasi kärsivällisesti kysymyksiimme.

Ukrainan historia

Kurssi valmisti hyvin yo-koetta varten! Luottavaisin mielin kokeeseen.

Biologian kertauskurssi abiturienteille

Tällä kurssilla on niin kivaa. Viisi tähteä ehdottomasti.

Saksan kielen keskustelukurssi - Sprechen, sprechen, nochmals sprechen

Aluksi mietin, onko minusta tähän. Se kuitenkin karisi. Olin täysillä mukana koko koulutuksen. Ryhmä oli mahtava ja kouluttajat ammattitaitoisia.

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op

Erittäin hyvä koulutuskokonaisuus! Rakennetaan tunnetaitojen talolle vahva kivijalka <3 

Lasten ja nuorten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 40op

Monipuolinen ja silmiä avaava kokemus. Opintojen aikana minulle on avautunut uusia näkökulmia ja olen saanut uskomattoman määrän työkaluja tulevaan.

Tanssipedagogiikan perusteet 25 op

Neuropsykiatriseksi valmentajaksi – uudelle uralle tai lisää välineitä omaan työhön

Minna Haukka ja Onda Vaahtera opiskelevat Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa. Laaja-alaisena erityisopettajana työskentelevä Minna hakee koulutuksesta lisäosaamista ja uusia menetelmiä työhönsä yläkoulussa. Onda puolestaan on rakentamassa itselleen ammattia neuropsykiatrisen valmennuksen parissa.

Minnalle täydennyskoulutukset ovat tuttuja, sillä hän on käynyt niitä työn ohessa paljonkin. Hän ei opiskele niinkään suoritusmerkintöjen vuoksi, vaan oman osaamisen kehittämiseksi. Minna on kokenut lähikoulutuksen antoisaksi ja pitää ajatustenvaihtoa ja muiden opiskelijoiden tapaamista tärkeänä osana koulutusta. Lisäksi moniammatillinen ryhmä tuo erilaisia näkökulmia ja lisää ymmärrystä eri aloilla työskentelevien kesken.

”Kyllä se laajentaa näkökulmaa huomata, että psykiatrisen sairaanhoidon näkökulmasta asiat näyttäytyvät vähän erilaiselta kuin koulumaailmasta käsin”, Minna kuvailee.

Millaista hyötyä Minna kokee saavansa työhönsä? Minna kertoo, että nepsy-valmentaja -koulutus tuo työhön laatua, lisää osaamista ja antaa nuorten kohtaamisiin ”nepsykulmaa”. Hän myös ajattelee, että neuropsykiatrinen tietämys on jollain tavalla yleispätevä taito mitä voi käyttää kaikissa ihmissuhteissa.

Koulutus on oikeastaan ylittänyt Minnan odotukset ja lisännyt innostusta aihetta kohtaan. Hän on koulutuksen kautta löytänyt sellaista kirjallisuutta, jota on kaivannut tiedostamattaan.

”Olen huomannut, että se ikään kuin täyttää jotakin sellaista koloa sopivasti”, Minna lisää nauraen.

Ondalla on hauska tarina kerrottavanaan siitä, miten hän päätyi opiskelemaan Ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi Tampereen kesäyliopistoon. Eräänä lauantaina Ondan puoliso tokaisi, että ”sinusta tulisi hyvä nepsy-coachi”. Asiaa hieman pyöriteltyään, Onda tuumasi, että niin voisi tullakin. Sitten piti tietysti selvittää miten sellaiseksi voisi opiskella ja missä. Asiaa tutkittuaan, hän huomasi, että opiskelu onnistuu kotikaupungissaan Tampereella ja koulutuksen hakuaika on juuri päättymässä. Koulutus on taloudellisesti iso panostus,  joten Onda päätti nukkua vielä yön yli ennen hakemuksen jättämistä.

 

”Mutta ei kyllä sinänsä olisi tarvinnut, tosin ehkä se on hyvää rahankäyttöhygieniaa myös, ettei ihan heti ryntää ilmoittautumaan. Mutta ajattelin, että eurot likoon nyt. Eli opiskelen ihan omalla rahalla, kun taas monilla meistä esimerkiksi työnantaja maksaa opinnot.”

Myös Onda kokee koulutuksessa tärkeäksi puoleksi ryhmässä vallitsevan hyvän ilmapiirin

”Koulutuksessa on hyvin arvostava ja kuunteleva ilmapiiri. Kun koulutuksessa puhutaan ihmisten auttamisesta, aihe koskettaa meitä opiskelijoita henkilökohtaisella tasolla myös aina jotakin kautta ja se luo sellaista mukavan lämmintä ja turvallista ilmapiiriä”, hän kuvailee.

Koska Onda on perustamassa yritystoimintaa koulutuksen kautta, opintoihin panostaminen on hänelle ajallisesti tärkeää ja itsestään selvää.

”Kun opiskelu alkoi, panostin paljon tunteja siihen. Ajattelen, että se on merkki siitä, että tämä asia on minulle tärkeää, asianmukaista ja hyödyllistä. Ja koen, että jotakin sellaista, jossa minä tulen olemaan hyvä”, hän päättää.

Opiskelijan tarina: ”Psykologian opiskelussa kiehtoo mahdollisuus soveltaa opittua omaan työhön”

Marja Rajala työskentelee sosiaalialalla lasten, nuorten ja perheiden parissa. Hän on opiskellut työn ohessa koko aikuisikänsä. Marja onkin erinomainen esimerkki elinikäisestä oppijasta. 

” Upeaa, että on tällainen järjestelmä, joka mahdollistaa, että tässä kohtaa voi työn ohessa opiskella. Ja ihan kohtuuhinnalla. Opiskelu tuo elämääni motivaatiota ja inspiraatiota, tykkään ihan hirveästi oppia uutta – ja nyt on ollut tilaisuus käyttää siihen aikaa.” 

Nyt Marja opiskelee kesäyliopistossa Psykologian perusopintoja Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti”.   

”Tiesin psykologian opintojen olevan mielenkiintoisia, mutta yllätyin silti, miten paljon niistä voi saada omaan työhön”, hän kertoo. 

Marja on saanut paljon uusia ideoita työhönsä liittyen, joita hän haluaa soveltaa käytäntöön. Juuri siinä onkin ollut se innostavin anti, kun pääsee viemään opiskelun kautta syntyneitä uusia ajatuksia osaksi työn arkea. 

”Opiskelu on tuonut ihan hirveästi työhön uutta intoa ja motivaatiota.” 

Luennot ovat olleet Marjan mielestä laadukkaita ja opettajat ammattilaisia. Opettajat ovat osanneet kertoa vaikeistakin asioista, kuten neuropsykologian teorioista, ymmärrettävästi. Avoimessa yliopistossa kurssit suoritetaan usein tenteillä tai muilla kirjallisilla tehtävillä. Marja ei kuitenkaan ole ottanut arvosanoista paineita. 

”Kukin voi itse valita, että onko suorittamassa numeroita vai oppimassa vaan muulla tavalla. Se on ihan oma valinta,” hän toteaa. 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella joustavasti työn ja muun elämän ohella – ja usein luennot on järjestetty verkossa. Marja on kokenut verkko-opiskelun luentoineen toimiviksi, ja opiskelun, työn ja vapaa-ajan yhdistäminen on tuntunut hänestä helpolta. 

”Elän sellaista vaihetta, että töiden jälkeen minulla on aikaa opiskella. Opiskelu on ollut pikemminkin semmoinen täydentävä asia tässä elämänvaiheessa. Se on tuonut sisältöä sekä työhön että siihen muuhun aikaan.” 

Marjalla on myös kehittämisideoita opintojen järjestämisestä. Hän kaipaa esimerkiksi enemmän keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa ja mielellään hyödyntäisi osallistujien moniammatillisia taustoja yhteisten keskusteluiden muodossa. Vapaamuotoiset tapaamiset opiskelijoiden kesken antaisivat mahdollisuuden tutustua paremmin ja verkostoitua. 

”Opinnoissa oli hyvin monimuotoinen ryhmä ja monella oli paljon ammatillista kokemusta taustalla. Mielelläni kuulisin kokemuksia ja voisin sitten itsekin hyötyä niiden jakamisesta, jos opinnoissa syntyisi vuoropuhelua enemmän”, Marja esittää.