Matematiikka (avoin yo)

Matematiikan peruskäsitteitä - MTTMY1

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tutustua yliopistomatematiikan opiskeluun.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Matematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Luonnontieteiden tiedekunta

Ajankohta

8.6.–5.7.2017: maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin (paitsi ei 22.6.) klo 17.00–20.00.

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B0020, Kanslerinrinne 1.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän tuntee joukko-opin alkeet sekä relaatioiden ja funktioiden perusominaisuudet. Opiskelija ymmärtää matemaattisen todistamisen pääperiaatteet ja osaa analysoida kirjallisuudessa esitettyjä alkeellisia matematiikan todistuksia. Opiskelija osaa tehdä itse yksinkertaisia todistuksia.

Sisältö

Lause- ja predikaattilogiikan peruskäsitteitä, induktio, rekursio, joukko-opin alkeita (joukot, relaatiot, funktiot). Opintojakson tasosta saa käsityksen tutustumalla sen esittelyyn ja alkuosan materiaaliin osoitteessa http://www.sis.uta.fi/~maarvi/lauselogiikkaa.pdf.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen (MTTMY1).

Esitiedot

Opintojakso aloitetaan matematiikan perusteista, joten periaatteessa mitään esitietoja ei tarvita. Opintojaksolla käsitellään lukiokursseja abstraktimpia aiheita, mutta sen taso soveltuu hyvin lukion 1. vuoden pitkän matematiikan kurssit suorittaneille. Jos on lisäksi suorittanut pitkän matematiikan syventävän kurssin MAA11: Lukuteoria ja logiikka, niin opintojakson alkuosa on tuttua.

Opintojaksolle voi osallistua rinnakkain Johdatus matematiikkaan ja tilastotieteeseen -jakson kanssa.

Opintojakson laajuus

5 opintopistettä, opintojaksoon kuuluu 39 oppituntia lähiopetusta (26 tuntia luentoja, 13 tuntia harjoituksia) ja lisäksi itsenäisesti tehtäviä verkkoharjoituksia sekä erillinen loppukoe.

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset ja loppukoe. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna verkko-materiaalin avulla, mutta lähiopetukseen osallistumista suositellaan. Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Kuulustelut

Tentti 25.7.2017

1. Uusinta 29.8.2017

2. Uusinta 25.9.2017

Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa Tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Moodlessa oleva opintomateriaali. Oheislukemistona voi lisäksi käyttää: Merikoski, J., Virtanen, A., Koivisto, P., Johdatus diskreettiin matematiikkaan. WSOY 2004.

(Englanninkielinen vaihtoehto: Rosen, K., Discrete mathematics and its applications)

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Raine Rönnholm
Paikkoja vapaana
8.6.2017 - 5.7.2017
Ilmoittautuminen alkaa
10.3.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.6.2017
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 130,00

Lue lisää