Matematiikka (avoin yo)

Matematiikan peruskäsitteitä - MTTMY1

Opintojakso tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tutustua yliopistomatematiikan opiskeluun.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Matematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

Ajankohta ja opetuspaikka

Verkkokurssi 3.6.–15.7.2019.

Alkutapaaminen 3.6.2019 klo 17.00–19.00 Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksessa (Kanslerinrinne 1):
klo 17.00–18.00 salissa B3107 (aloitusluento)
klo 18.00–19.00 salissa B0016 (Moodle-perehdytys)
(kartta)

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän tuntee joukko-opin alkeet sekä relaatioiden ja funktioiden perusominaisuudet. Opiskelija ymmärtää matemaattisen todistamisen pääperiaatteet ja osaa analysoida kirjallisuudessa esitettyjä alkeellisia matematiikan todistuksia. Opiskelija osaa tehdä itse yksinkertaisia todistuksia.

Sisältö

Lause- ja predikaattilogiikan peruskäsitteitä, induktio, rekursio, joukko-opin alkeita (joukot, relaatiot, funktiot). Opintojakson tasosta saa käsityksen tutustumalla luentokalvoihin http://www.sis.uta.fi/~maarvi/MTTMY1/luentokalvot.pdf.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen (MTTMY1).

Esitiedot

Opintojakso aloitetaan matematiikan perusteista, joten periaatteessa mitään esitietoja ei tarvita. Opintojaksolla käsitellään lukiokursseja abstraktimpia aiheita, mutta sen taso soveltuu hyvin lukion 1. vuoden pitkän matematiikan kurssit suorittaneille. Jos on lisäksi suorittanut pitkän matematiikan syventävän kurssin MAA11: Lukuteoria ja logiikka, niin opintojakson alkuosa on tuttua.

Opintojakson laajuus

5 opintopistettä: opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtäviä verkkoharjoituksia ja erillinen loppukoe.

Suoritustapa

Verkkomateriaali, verkkoharjoitukset ja loppukoe tai tentti (jolloin verkkoharjoitusten tekeminen ei ole pakollista). Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Kuulustelut

Loppukoe to 1.8. klo 16.30–19.30
1. uusinta to 5.9. klo 16.30–19.30
2. uusinta ti 8.10. klo 16.30–19.30

Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Moodlessa oleva opintomateriaali. Oheislukemistona voi lisäksi käyttää: Merikoski, J., Virtanen, A., Koivisto, P., Johdatus diskreettiin matematiikkaan.

https://matematiikkalehtisolmu.fi/2018/jdm-2017-12-19.pdf

Kurssilla käsitellään osia kirjan luvuista 1, 3, 4 ja 5 (5.1, 5.2 ja 5.3)

(Englanninkielinen vaihtoehto: Rosen, K., Discrete mathematics and its applications)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojaksolle ilmoittaudutaan tämän sivun kautta (Ilmoittaudu-painike) ja opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuun sisältyy Tampereen yliopiston perimä avoimen yliopisto-opetuksen rekisteröintimaksu. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Tampereen yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua opintojaksolle maksutta. Ilmoittautuminen Nettiopsun kautta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 80 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 20.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FT Ari Virtanen
Paikkoja vapaana
3.6.2019 - 15.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.5.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 80,00

Lue lisää