Ratkaisukeskeinen
lyhytterapeutti

Koulutuksen laajuus yhteensä 50 op

Koulutus sisältää psykoterapiakoulutusten edellyttämät lisäopinnot 30 op.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op -koulutuksen tavoitteena on vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia, tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen myötä olet mukana edistämässä mielenterveyttä tukevien palvelujen kehittämistä ja soveltamassa vaikuttavia tukimuotoja oikea-aikaisesti. Koulutuksen painopiste on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön metodeissa.

Tampereen kesäyliopisto on järjestänyt Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti -koulutuksia yhteistyössä Sirian kanssa vuodesta 2017 asti.

Ole hyvä ja hyväksy statistics, marketing evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Mikäli video ei näy tällä sivulla, salli evästeiden käyttö hetkellisesti (vihreä pyöreä painike vasemmassa alakulmassa).

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

Lyhytterapia on napakan tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työskentelyä, jossa edistetään konkreettisesti asiakkaan toimijuutta. Siinä hyödynnetään voimavaralähtöisesti asiakkaan oma oivaltaminen, kyvykkyys ja onnistumiskokemukset, jotta hänen vahvuutensa tulevat hyödynnettyä hyvinvoinnin edistäjänä. Lyhytterapian tuloksellisuudesta on selkeää tutkimuksellista näyttöä ja sen vaikuttavuus on tieteellisesti todistettu (Helsingin psykoterapiatutkimus).

Koulutuksen ydinsisällöt

Tämä koulutus tarjoaa selkeän lyhytterapeuttisen viitekehyksen, joka perustuu pragmaattiseen ja toipumista edistävään ratkaisukeskeiseen filosofiaan.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, psykoterapiaan sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä asiakaskeskeisen tuloksellisesti.

Opit soveltamaan oikea-aikaisesti ja preventiivisesti psykososiaalista tukea eri toimintaympäristöissä (lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset)

Pystyt toimimaan aidosti asiakaslähtöisesti ja tukemaan asiakasta hänen omissa toiveissaan ja tavoitteissaan

Hallitset lyhytterapeuttisen prosessin eri vaiheet ja ratkaisukeskeiset menetelmät, joihin kytketään myönteisesti vaikuttavan kohtaamisen ja luottamusta edistävät läsnäolon taidot

Opit ajattelemaan toipumiskeskeisesti, luomaan toiveikkuutta ja edistämään asiakkaan pystyvyyskokemusta

Rohkaiset voimavaroja hyödyntäen asiakasta ottamaan haltuunsa oman elämänsä toimijuuden

Kannustat asiakasta löytämään omat resilienssiä edistävät toipumiskeinonsa

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, joilla on työkokemusta oman alan tehtävistä. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksena.

Tyypillisiä koulutukseen osallistuneiden taustoja ovat mm. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykologi, teologi (pappi), sosionomi AMK, lääkäri, sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, erityisopettaja, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Hakijalta vaaditaan vähintään 120 op:n soveltuva ja yhtenäinen taustakoulutus. Opetusalan taustakoulutuksessa tulee olla riittävä määrä psykologian, psykiatrian, erityiskasvatuksen/-pedagogiikan opintoja.

Kouluttajat

Sirian Tampereella toimivat pääkouluttajat ovat Valviran laillistamia psykoterapeutteja tai psykoterapeuttikouluttajia. He kaikki ovat myös lisäkouluttautuneet monipuolisesti.

  • Sirkku Ruutu (PsM, psykologi, KM, opettaja, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, MCC-Coach, tietokirjailija)
  • Marjo Kokko (Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, ART-ohjaaja, psykofyysisen ja kognitiivisen terapian pätevyys, kuntoutuksen ohjaaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja)
  • Katriina Lyttinen (Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sensomotorisen psykoterapian pätevyys, työnohjaaja)
  • Hanna Rautio (Kirkon alan lehtori, TM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti)
  • Terhi Lahti (Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, diakoni, sosionomi, työnohjaaja)

Koulutuksella on rekisteröity tavaramerkki Siria sertifioitu lyhytterapeutti, jonka käyttäjät sitoutuvat yhteisiin eettisiin periaatteisiin: https://www.siria.fi/ajankohtaista/siria-sertifioitujen-lyhytterapeuttien-eettiset-saannot

Lisätietoja kouluttajista: www.siria.fi

Opiskelijoiden kokemuksia

”Kurssin sisältö runsas ja luennot ja luennoitsijat ammatillisesti korkeatasoisia. Luentojen yhteydessä pidetyt harjoitteet todella hyviä. Hieno koulutus, josta sai paljon omaan elämään ja myös ammatillisesti paljon.”

”Tämä koulutus muutti ja mullisti elämääni positiivisesti uskomattomalla tavalla. Avasi uusia ovia tavoilla, joista ei osannut edes haaveilla. Joka euron arvoinen ihan kirjaimellisesti!!”

”Tästä on saanut selkeitä, konkreettisia välineitä omaan elämään ja työhön sekä saanut olla kivassa opiskeluryhmässä.”

Ole hyvä ja hyväksy statistics, marketing evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Näin haet koulutukseen

Täytä hakulomake Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla.

Kun kouluttajat ovat tehneet opiskelijavalinnat, tuloksesta ilmoitetaan sinulle sähköpostitse.

Tervetuloa mukaan!

Saat tarkempia tietoja käytännön asioista sähköpostitse ennen ensimmäistä koulutuspäivää.

Kysyttävää?

Tampereen kesäyliopiston rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Koulutuksen sisältöjä koskevat kysymykset: Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu(at)siria.fi