Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Yhteiskunta on murroksessa ja tarve lyhyille terapeuttisille psykososiaalisen tuen muodoille kasvaa. Tämän koulutuksen tavoitteena on vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen myötä edistetään mielenterveyttä tukevien palvelujen kehittämistä ja sovelletaan vaikuttavia tukimuotoja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön metodeissa.

Tampereen kesäyliopisto on järjestänyt Sirian kanssa yhteistyössä Ratkaisukeskeinen lyhytterapia koulutuksia vuodesta 2017 asti.

Opiskelijan omakohtainen ammatti-identiteetin reflektio:

https://www.siria.fi/ajankohtaista/liisa-love-lyhytterapeutin-reflektio

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sisältää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot), 50 op

Hinta ja koulutukseen hakeminen

Koulutuksen hinta on  4720  €. Opiskelijavalintojen jälkeen opiskelijalta laskutetaan 500  €:n varausmaksu, samalla hän sitoutuu maksamaan koko opintomaksun. Maksettua varausmaksua ei palauteta. Loput koulutusmaksusta laskutetaan neljässä tasasuuruisessa erässä ( á 1055 €).

Täydennyshaku koulutukseen (syksyn koulutukseen on muutamia vapaita paikkoja)

https://forms.office.com/r/bSTjSY2RY0

Hakemuksia käsitellään seuraavan kerran viikolla 32.

Ajankohta

Syksyn 2022 alustavat koulutuspäivät: 29.-30.9., 19.10., 24.11. (etäpäivä), 1.12.(työnohjaus), 15.12. (etäpäivä). Koulutus päättyy kevätlukukaudella 2024.

 

Mitä saat?

Tämä koulutus tarjoaa selkeän lyhytterapeuttisen viitekehyksen, joka perustuu pragmaattiseen ja toipumista edistävään ratkaisukeskeiseen filosofiaan.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, psykoterapiaan sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä asiakaskeskeisen tuloksellisesti.

 

Koulutuksen käytyään osallistuja muun muassa

 • osaa soveltaa oikea-aikaisesti ja preventiivisesti psykososiaalista tukea eri toimintaympäristöissä (lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset)
 • pystyy toimimaan aidosti asiakaslähtöisesti ja tukemaan asiakasta hänen omissa toiveissaan ja tavoitteissaan
 • hallitsee lyhytterapeuttisen prosessin eri vaiheet ja ratkaisukeskeiset menetelmät, joihin hän kytkee myönteisesti vaikuttavan kohtaamisen ja luottamusta edistävät läsnä olon taidot
 • osaa ajatella toipumiskeskeisesti, luoda toiveikkuutta ja edistää asiakkaansa pystyvyyskokemusta
 • rohkaisee voimavaroja hyödyntäen asiakasta ottamaan haltuunsa oman elämänsä toimijuuden
 • kannustaa asiakasta löytämään omat resilienssiä edistävät toipumiskeinonsa
Pääsyvaatimukset ja hakukelpoisuus

Koulutukseen pääsyn vaatimuksena on vähintään 120 opintopistettä soveltuvaa sosiaali-, terveys-, ohjaus- tai kasvatusalan taustakoulutusta. Koulutukseen haetaan kirjallisella lomakkeella, jonka perusteella hakija saatetaan myös haastatella puhelimitse.

 

Koulutus sopii myös täydennyskoulutukseksi jo valmiille psykoterapeuteille, jotka voivat koulutuksen käytyään hakea Kelalta myös ratkaisukeskeisen terapian korvaavuutta aiemman psykoterapiaviitekehyksensä lisäksi.

Ketkä toimivat kouluttajina?

Koulutuksella on rekisteröity tavaramerkki Siria sertifioitu lyhytterapeutti, jonka käyttäjät sitoutuvat yhteisiin eettisiin periaatteisiin: https://www.siria.fi/ajankohtaista/siria-sertifioitujen-lyhytterapeuttien-eettiset-saannot

Sirian Tampereella toimivat pääkouluttajat ovat Valviran laillistamia psykoterapeutteja tai psykoterapeuttikouluttajia. He kaikki ovat myös lisäkouluttautuneet monipuolisesti.

 • Sirkku Ruutu (PsM, psykologi, KM, opettaja, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, MCC-Coach, tietokirjailija)
 • Marjo Kokko (Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, ART-ohjaaja, psykofyysisen ja kognitiivisen terapian pätevyys, kuntoutuksen ohjaaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja)
 • Katriina Lyttinen (Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sensomotorisen psykoterapian pätevyys, työnohjaaja)
 • Hanna Niemi (Kirkon alan lehtori, TM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti)
 • Terhi Lahti (Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, diakoni, sosionomi, työnohjaaja)

Lisätietoja koulutustaustoistamme www.siria.fi

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

Lyhytterapia on napakan tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työskentelyä, jossa edistetään konkreettisesti asiakkaan toimijuutta. Siinä hyödynnetään voimavaralähtöisesti asiakkaan oma oivaltaminen, kyvykkyys ja onnistumiskokemukset, jotta hänen vahvuutensa tulevat hyödynnettyä hyvinvoinnin edistäjänä. Lyhytterapian tuloksellisuudesta on selkeää tutkimuksellista näyttöä ja sen vaikuttavuus on tieteellisesti todistettu (Helsingin psykoterapiatutkimus).