Markkinointi

Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa (5op) MARK3035 - kevät 2019

Huom!

Markkinoinnin taloudelliset työkalut opintojakso jää pois Markkinoinnin aineopinnoista. Tilalle tulee Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa MARK3035-opintojakso.

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 7-16, alkaen 5.2.2019.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opettaja

Henna Syrjälä

Suoritustapa       

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 7-16. Ensimmäisellä viikolla Moodlessa muodostetaan ryhmät. Opintojaksolla on kolme tehtävää, jokaiseen on varattu 3 viikkoa aikaa.

Ongelmalähtöisten harjoitusten kautta lähestytään yritysjohdon kohtaamia vastuullisuutta haastavia ongelmanratkaisutilanteita. Opiskelijat keskustelevat oppimateriaalin pohjalta pienryhmissä päätöksentekotilanteista ja työstävät keskustelun ja materiaalin pohjalta itsenäisen, teoreettisesti perustellun ratkaisun kuhunkin tehtävään tehtäväkohtaisen ohjeistuksen mukaan.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa sekä pienryhmien henkilökohtaisissa tai etäyhteyden kautta toteutetuissa tapaamisissa tehtävin keskusteluharjoituksin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yrityksen vastuullisen päätöksenteon haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Opintojakso tarjoaa monipuolisia lähestymistapoja vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan toteuttamiseksi. Opintojaksolla perehdytään vastuullisen liiketoiminnan haasteisiin kuluttajan, liikkeenjohdon sekä yrityksen eri sidosryhmien rooleissa.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) hahmottaa vastuullisen liiketoiminnan kenttää ja sidosryhmänäkökulmia, 2) perustellusti tehdä vastuullisia liiketoiminnan johtamisen päätöksiä.

Työelämävalmiudet

Kirjallinen ilmaisu, IT-taidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Vastuullinen päätöksenteko.

Kirjallisuus:

Verkossa ilmoitetut tehtävänannot ja materiaalipaketti.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Henna Syrjälä
Paikkoja vapaana
5.2.2019 - 21.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
24.9.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
3.2.2019
Osallistumismaksu 100,00

Lue lisää