Venäjä

Venäjän kielen jatkokurssi II

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

15.1.–7.5.2019 tiistaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 26.2. ja vappuaattona 30.4.), lisäksi yksi erikseen sovittava kulttuurivierailu

Opetuspaikka

Opetuspaikkana toimii Tampereen yliopisto, Linna, Kalevantie 5, luentosali K112.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A2.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista viestintätaitoaan sekä harjaantuu toimimaan arki- ja työelämän kommunikointitilanteissa vuorovaikutteisesti ja kulttuurieroja huomioon ottaen. Hän muun muassa osaa antaa yksityiskohtaisempaa tietoa puheenaiheesta, kuvata itseään kiinnostavia asioita, tapahtumia ja henkilöitä sekä kirjoittaa yhtenäisen kirjallisen työn (esim. matkakertomus, kirje tai päiväkirja). Hän myös uskaltaa keskustella tavanomaisista aiheista erityisemmin valmistautumatta ja pystyy olemaan keskustelussa spontaanisti aloitteellinen, sekä pitämään keskustelua itsekin yllä. Lisäksi opiskelija osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa ja kuulemaansa, esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä sekä selittää sitä omin sanoin.

Sisältö

  • venäjän kielioppi ja kielen rakenteet
  • yksikön ja monikon sijamuodot
  • etuliitteet ja liikeverbit
  • venäläinen kulttuuri; tutustutaan Venäjän nyky-yhteiskuntaan

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Tatjana Esmantova, Russkij jazyk: 5 elementov. Taso A2 (vihreä kansi). Sisältää äänitteet. Lisäksi käytetään opettajan kokoamaa materiaalia.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla. Uusintakokeen ajankohta: 3.6.2019. klo 16:00-18:00.

Uusintaan ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Aikaisen ilmoittautujan etu 16.12.2018 asti

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 16.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen jatkokurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä IV. Opintojaksoa voi hakea hyväksiluettavaksi tai sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen yliopistossa. Lisätietoja: http://www.uta.fi/kielikeskus/opiskelu/ahot.html sekä kurssin opettajalta.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Valeria Seraya-Rautaneva
Paikkoja vapaana
15.1.2019 - 7.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
6.11.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.1.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää