Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op - UPAMU1001 - syksy 2019

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Inroduction to Design Thinking

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot: pe 6.9. klo 16.30-20.30 ja la 7.9. klo 9-17.

Huom! La 7.9. luento siirtyy pidettäväksi la 21.9. klo 9-17. Paikkana on silloin Tampereen yliopiston Linna -rakennuksen Väinö Linna -sali.

Paikka: Tampereen yliopiston Linna K103 (Kalevantie 5).

Opettaja

Suvi Helén

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin

- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö

Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot: Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Kirjallisuus ja muu materiaali

Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

6.9.2019 - 21.9.2019

Kurssimaksu

0€