Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravintolisät 4 op

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op lv. 2021-22

Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana; 11.10.-29.11.2021 TAI 18.4.-6.6.2022 UEF Moodlessa.

Tavoite ja sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tutkimustietoa ravintolisistä ja arvioida kriittisesti niiden merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille, painonhallinnassa ja liikunnassa. Opiskelija osaa ohjeistaa ja arvioida ravintolisien käyttöä sekä niihin liittyvää markkinointia. Opiskelija osaa arvioida ja verrata ravintolisiä koskevia väitteitä/lupauksia tutkimusnäyttöön peilaten.

Ravintolisien merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille, painonhallinta ja liikunta, ravintolisien käyttö, suosio ja markkinointi, lainsäädäntö.

Suoritustapa

Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus

UEF Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Arviointi:

Opintojakson suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.

Opettaja

Dos. Jaakko Mursu

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

11.10.2021 - 6.6.2022

Kurssimaksu

0€