Uuden ajan taide – UYLE0344 (4 op) – Tampereen kesayliopisto

Avoin yliopisto-opetusTaidehistoria

Uuden ajan taide - UYLE0344 (4 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Ajankohta

Opetus toteutetaan lauantaisin hybridiopetuksena. Voit osallistua opetukseen joko paikan päällä Tampereella tai verkon kautta Zoomissa.

La 23.4.2022 klo 10-15.15 PERUTTU!

La 7.5.2022 klo 10-15.15 Tampereen yliopiston päärakennus luentosali A05

La 14.5.2022 klo 10-15.15 Tampereen yliopiston päärakennus luentosali A05

La 21.5.2022 klo 10-15.15 Tampereen kesäyliopiston Aarre-opetustila, Kalevantie 7 C, 7. kerros https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/

KORVAAVA KERTA: Su 22.5.2022 klo 10-15.15 Tampereen kesäyliopiston Aarre-opetustila, Kalevantie 7 C, 7. kerros https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/

Opetuspaikka

Tampere

Opettaja

FM Virpi Nikkari

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaiselle taiteelle tyypillisiä piirteitä 1400-luvulta 1850-luvulle
- arvioida ja analysoida keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja aatteelliseen viitekehykseen
- tunnistaa uuden ajan taiteen keskeisiä piirteitä Suomen taiteessa 

Sisältö

Perustiedot länsimaisen taiteen keskeisistä kehitysilmiöistä, tyyleistä, kronologiasta ja taiteilijoista uuden ajan (1400/1500-luku) alusta 1800-luvun puoliväliin sekä samanaikaisista taideilmiöistä Suomessa.

Suoritustapa

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 20-28 h, itsenäistä työskentelyä yht. 80 h

Vaadittavat suoritukset: Luennot ja essee tai kirjatentti.

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Sarajas-Korte, Salme (1988) Ars Suomen taide, osa 2, s. 48–57, 67–79, 88–133, 196–233, 257–359 (1 op)

Sarajas-Korte, Salme (1989) Ars Suomen taide, osa 3, s. 14–149 (1 op)

Sarajas-Korte, Salme (1989) Ars Suomen taide, osa 4, s. 200–287 (1 op)

Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudempi) Maailman taiteen historia (luvut 10, 11, 13, 14 ja 15) (1 op)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 120 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € laskutetaan ennen opintojen alkamista. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Virpi Nikkari

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

23.4.2022 - 22.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

10.4.2022

Kurssimaksu

130€