Moderni ja nykytaide – UYLE0305 (5 op) – Tampereen kesayliopisto

Avoin yliopisto-opetusTaidehistoria

Moderni ja nykytaide - UYLE0305 (5 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Ajankohta

La 24.9.2022 klo 10.00-15.15 Tampereen kesäyliopiston Aarre-opetustila

La 8.10.2022 klo 10.00-15.15 Tampereen kesäyliopiston Aarre-opetustila

La 29.10.2022 klo 10.00-15.15 PERUTTU!

La 12.11.2022 klo 10.00-15.15 Tampereen kesäyliopiston Aarre-opetustila

La 26.11.2022 klo 10.00-15.15 Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-opetustila (museovierailu klo 13.30 eteenpäin)

KORVAAVA KERTA: La 3.12.2022 klo 10.00-15.15 Tampereen kesäyliopiston Aarre-opetustila

Opetuspaikka

Tampere

Opettaja

FM Virpi Nikkari

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen tyylejä ja ilmiöitä
- selittää länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen taustatekijöitä
- tunnistaa länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen tyylejä ja ilmiöitä Suomen taiteessa 

Sisältö

Perustiedot länsimaisen modernin ja nykytaiteen taustoista, ilmiöistä ja tyyleistä sekä niiden ilmenemisestä Suomen taiteessa.

Suoritustapa

Luennot: Kuvataide 5 op (24–32 h tai/ja kirjatentti (vähimmäissuoritus 2 op kerrallaan). Itsenäinen työskentely yht. 141 h. 

Vaadittavat suoritukset: Luentotentti / essee / oppimispäiväkirja / tulkintaharjoitus Kirjallisuustentti tai korvaavat luennot 

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Dempsey, Amy (2003) Moderni taide 

Ferrari, Silvia (2003) 1900-luvun taide 

von Bonsdorff, Bengt (1998) Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan, luvut 13–21 (1 op) 

Sarajas-Korte, Salme (1990) Ars Suomen taide, osa 5, s. 60–83 ja s. 245–270 (1 op) 

Sarajas-Korte, Salme (1990) Ars Suomen taide, osa 6, s. 77–112 ja 181–234 (1 op) 

Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudempi) Maailman taiteen historia (luvut 19, 20, 21 ja 22) (1 op)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 120 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € laskutetaan ennen opintojen alkamista. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Virpi Nikkari

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.10.2022 - 30.6.2023

Ilmoittautuminen alkaa

31.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.9.2022

Kurssimaksu

130€