Avoin yliopisto-opetusTaide- ja kulttuuriala

Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Aikataulu

Reaaliaikaiset etäoppitunnit:
7.9.–5.10.2023 to klo 16.30–19.40 sekä la 9.9.2023 klo 10.00–15.15

Sisältö

  • Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten työpajojen avulla. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Kurssilla pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämämahdollisuuksia tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • •Ymmärtää liiketoiminnan tavoitteita ja haasteita
    •Tunnistaa luovien alojen liiketoiminnan erityispiirteet
    •Osaa analysoida alan yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia
    •Tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja osaa määritellä henkilökohtaisia työelämän tavoitteitaan

Arviointi ja suoritustapa

Osallistuminen luennoille ja caset (24 oppituntia), kirjalliset tehtävät

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolovaatimus  kurssilla on 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille  riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan  erikseen kurssin opettajan kanssa.

Kouluttaja

Sirpa Lahti  (+ Riitta Huttunen ja panelisteja)

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Jere Salo, jere.salo(at)tampereenkesayliopisto.fi, 040 081 8229


Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

Opettaja

Sirpa Lahti

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

7.9.2023 - 5.10.2023

Ilmoittautuminen alkaa

31.7.2023

Ilmoittautuminen päättyy

3.9.2023

Kurssimaksu

145€