Avoin yliopisto-opetusTaidehistoria

Esihistoria, antiikin ja keskiajan taide - UYLE0343 (4 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Taidehistorian perusopinnot (25 op)

Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Aikataulu

Ti 26.3.2024 klo 17.00–20.30 Verkko-opetus, Zoom

To 4.4. 2024 klo 17.00–20.30 Verkko-opetus, Zoom

Ti  9.4.2024 klo 17–20.30 Verkko-opetus, Zoom

To 11.4.2024 klo 17.00–20.30 Verkko-opetus, Zoom

Ti 16.4.2024 klo 17.00–20.30 Verkko-opetus, Zoom

To 18.4.2024 klo 17.00–20.30 Verkko-opetus, Zoom

Opetuspaikka

Verkko-opetus

Opettaja

Taidehistorian emeritaprofessori Tuija Hautala-Hirvioja

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaisen taiteen varhaisvaiheen taidetta ja arkkitehtuuria
- arvioida ja analysoida keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja uskonnollis-aatteelliseen viitekehykseen
- tarkastella keskeisiä kehityspiirteitä ja ilmiöitä Suomen esihistorian ja keskiajan taiteessa 

Sisältö

Perustiedot länsimaisen taiteen varhaisvaiheista, keskeisistä kehitysilmiöistä ja niiden ilmenemisestä Suomen taiteessa.

Suoritustapa

Opetus jakaantuu kontaktiopetukseen (3 op) kirjallisuusosaan (1 op). Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 84 h

Vaadittavat suoritukset: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä (ei kirjatenttiä)

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Milicua (1996) Maailmantaiteen kirjasto: Varhainen taide s. 10–110 (1 op), s. 114–254 (1 op); Kreikan ja Rooman taide s. 62–225 (1 op), s. 260–386 (1 op) 

Sarajas-Korte, Salme (1987) Ars Suomen taide, osa 1: s. 29–115 (1op), s. 116–179 (1 op), s. 184–267 (1 op)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Tuija Hautala-Hirvioja

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

26.3.2024 - 30.6.2025

Ilmoittautuminen alkaa

1.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

24.3.2024

Kurssimaksu

130€

Ilmoittaudu