Avoin yliopisto-opetusTaidehistoria

Moderni ja nykytaide - UYLE0305 (5 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Taidehistorian perusopinnot (25 op)

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Aikataulu

La 5.10.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

La 9.11.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

La 23.11.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

La 7.12.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom

La 14.12.2024 klo 10.00–15.15 Verkko-opetus, Zoom


Opetuspaikka

Verkko-opetus

Opettaja

FM Virpi Nikkari

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen tyylejä ja ilmiöitä
- selittää länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen taustatekijöitä
- tunnistaa länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen tyylejä ja ilmiöitä Suomen taiteessa 

Sisältö

Perustiedot länsimaisen modernin ja nykytaiteen taustoista, ilmiöistä ja tyyleistä sekä niiden ilmenemisestä Suomen taiteessa.

Suoritustapa

Luennot: Kuvataide 5 op (24–32 h tai/ja kirjatentti (vähimmäissuoritus 2 op kerrallaan). Itsenäinen työskentely yht. 141 h. 

Vaadittavat suoritukset: Luentotentti / essee / oppimispäiväkirja / tulkintaharjoitus Kirjallisuustentti tai korvaavat luennot. Tampereen kesäyliopistossa essee ja korvaavat luennot.

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Dempsey, Amy (2003) Moderni taide 

Ferrari, Silvia (2003) 1900-luvun taide 

von Bonsdorff, Bengt (1998) Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan, luvut 13–21 (1 op) 

Sarajas-Korte, Salme (1990) Ars Suomen taide, osa 5, s. 60–83 ja s. 245–270 (1 op) 

Sarajas-Korte, Salme (1990) Ars Suomen taide, osa 6, s. 77–112 ja 181–234 (1 op) 

Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudempi) Maailman taiteen historia (luvut 19, 20, 21 ja 22) (1 op)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

5.10.2024 - 30.6.2025

Ilmoittautuminen alkaa

1.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

2.10.2024

Kurssimaksu

130€

Ilmoittaudu