Avoin yliopisto-opetusTaidehistoria

Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri - UYLE0327 (4 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Taidehistorian perusopinnot (25 op)

Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Aikataulu

La 1.2.2025 klo 11.15-15.00 verkko-opetus, Zoom

Ke 5.2.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom

Ke 12.2.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom  

Ke 19.2.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom

Ke 5.3.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom  

Ke 12.3.2025 klo 17.00-19.30 verkko-opetus, Zoom

La 15.3.2025 klo 11.15-15.00 verkko-opetus, Zoom


Opetuspaikka

Verkko-opetus

Opettaja

FT Maija Mäkikalli

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaisen modernin muotoilun ja arkkitehtuurin tyylejä ja ilmiöitä 1850-luvulta nykyaikaan
- selittää länsimaisen modernin muotoilun ja arkkitehtuurin taustatekijöitä

Sisältö

Perustiedot länsimaisen modernin taideteollisuuden, muotoilun ja arkkitehtuurin ilmiöistä ja tyyleistä sekä niiden ilmenemisestä Suomen muotoilussa ja arkkitehtuurissa

Suoritustapa

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 20–28 h tai kirjatentti 

Vaadittavat suoritukset: Tampereen kesäyliopistossa luennot ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Korvenmaa, Pekka (2009) Taide & Teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan (1 op) 

Woodham, Jonathan M (1997) Twentieth Century Design 

Nikula, Riitta (1993) Rakennettu maisema. Suomen arkkitehtuurin Vuosisadat, s. 82–155. (1 op) 

Colguhoun, Alan (2002) Modern Architecture

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € sisältyy opintomaksuun. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.2.2025 - 30.6.2025

Ilmoittautuminen alkaa

1.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

29.1.2025

Kurssimaksu

130€

Ilmoittaudu