Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste koskien kesäyliopiston sähköpostimarkkinointijärjestelmää sekä verkkosivustoa.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Tampereen kesäyliopisto / Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry

Tampereen kesäyliopiston markkinointirekisteri. Järjestelmä: Brevo (ent. Sendinblue), brevo.com:

55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France

Rekisterinpitäjän selostus harjoittamistaan GDPR-käytännöistä:
https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001258744

Rekisterinpitäjän edustaja

Tampereen kesäyliopisto
Yliopistonkatu 60 A

33100 Tampere

Tietosuojavastaava

Rehtori Anu Urhemaa

Sähköpostirekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjen tietoja käsitellään Tampereen kesäyliopiston sähköpostimarkkinointia varten. Laillinen peruste käsittelylle on rekisteröidyn oma suostumus, ellei kysymys ole henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista. Opiskelijan tietoja ei käsitellä sähköpostimarkkinointirekisterissä, ellei hän ole antanut siihen suostumustaan joko ilmoittautumisen yhteydessä (ilmoittautumislomakkeella) tai tilaamalla uutiskirjeen kesäyliopiston verkkosivustolta.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Sähköpostirekisteriin siirretään markkinointiluvan antaneiden opiskelijoiden etu-, sukunimi ja sähköpostiosoite. Rekisteri sisältää ryhmät uutiskirje ja markkinointi.

Tietolähteet

Käyttäjän Tampereen kesäyliopiston kurssille ilmoittautuessa syöttämät tiedot, mikäli hän on ilmoittautuessa ilmaissut suostumuksensa uutiskirjelistalle liittämiseen.

– Tampereen kesäyliopiston verkkosivuilla, ”Uutiskirjeen tilaus”-sivulla (https://tampereenkesayliopisto.fi/uutiskirje/) käyttäjän syöttämät tiedot.

– Yleiset verkkotietolähteet, mikäli kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi ellei niitä poisteta henkilön itsensä tai kesäyliopiston toimesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kesäyliopisto vastaa rekistereihin tallennettavien tietojen asianmukaisesta suojauksesta ja tietoturvasta. Ulkopuolisten pääsy henkilötietoihin on estetty salasanasuojauksella, josta vastaa järjestelmän ylläpitäjä. Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä tai tarkistaa tietonsa sähköpostiviestin lopussa olevasta ”päivitä tietojasi” -linkistä.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointitarkoituksiin. Uutiskirjeen voi perua sähköpostiviestin lopussa olevasta ”peru tilaus” -linkistä ja/tai ottaa yhteyttä kesäyliopiston toimistoon.

Evästeet

Kesäyliopisto käyttää verkkosivustollaan Google Analytics – kävijäseurantapalvelua, joka hyödyntää evästeitä. Sen avulla keräämme anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä parantaaksemme verkkosivujemme sisältöä. Google Analytics- palvelu tallentaa anonyymisti tietoja siitä, millä sivulla käydään, kuinka kauan sivustolla viivytään, mitä kautta sivustolle tullaan ja mitä linkkejä klikataan. Kävijäseurannan voi estää Google Analyticsin opt-out – toiminnolla https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (sivu on englanninkielinen).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).