Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (20 op) Tampereella ensimmäistä kertaa!

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (20 op) alkaa Tampereella ensimmäistä kertaa!

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (8 kk:n) -koulutuslinja antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan sekä ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä. Koulutuksen tavoitteena on ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus on menetelmäkoulutus.

Koulutus sopii opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, sekä kaikille muille kiinnostuneille. Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa Tampereella. Koulutukseen on haku, joka päättyy 30.6. Koulutus alkaa 15.-16.9.ja päättyy 21.-22.4.2017. Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää.

Koulutuksen taustaa:

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art® -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art®. Koulutus alkaa peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art®.

Koulutuslinjan terapiatyön kouluttajat ovat ammatilliselta pätevyydeltään terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisia, useimmat myös psykoterapiakouluttajia, joilla on sen lisäksi jonkin suunnan taideterapeuttinen koulutus(esim. psykodynaaminen, humanistinen, ratkaisukeskeinen). Koulutuksen johtajana toimii psykoterapeutti, taideterapeutti, työnohjaaja Jari Salmela.

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua ja sen aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.