Suomen kesäyliopistot ry hakee pääsihteeriä

Pääsihteerin tärkein tehtävä on kesäyliopistojen edunvalvonta. Se edellyttää opetusalan ja muun toimintaympäristön aktiivista seuraamista, nopeaa reagointia sekä vaikuttamista muutoksiin. Pääsihteeri on visionääri. Hän katsoo tulevaisuuteen ja innostaa, kannustaa ja rohkaisee kesäyliopistokenttää kehittymään ja uudistumaan. Pääsihteeri ylläpitää hyvää, vuorovaikutteista yhteyttä kesäyliopistoihin, viranomaisiin, korkeakouluihin ja muihin vapaan sivistystyön toimijoihin sekä yritysyhteistyökumppaneihin. Työhön kuuluvat myös arjen rutiinit, kuten hallituksen sihteerinä toimiminen, yhdistyksen laskujen hoito, yhteydenpito tilitoimistoon ja yhdistyksen kotisivujen päivittäminen. Pääsihteeri vastaa yhdistyksen taloudenpidosta yhdessä hallituksen kanssa. Pääsihteerin esimies on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Pääsihteeri on yhdistyksen ainoa vakituinen, kokopäiväinen työntekijä.
Työpiste on Helsingissä Vapaan Sivistystyö ry:n toimitiloissa Annankadulla, jossa toimii osaava joukko muita vapaan sivistystyön edunvalvonnan ammattilaisia.

Pääsihteerin tehtävässä edellytetään
– hyviä neuvottelu-, vaikuttamis- ja viestintätaitoja
– itsenäistä, oma-aloitteista ja vastuullista työotetta
– tulevaisuuteen suuntautuneisuutta
– ylempää korkeakoulututkintoa
– kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)
– hyvää IT-osaamista
– talous- ja projektiosaamista
– matkustusvalmiutta (pääasiassa kotimaassa)
– vapaan sivistystyön kentän tuntemusta
Arvostamme lisäksi erityisesti
– johtamiskokemusta
– järjestötyön kokemusta
Tarjoamme
– monipuolisen työn, jossa voi vaikuttaa
– näköalapaikan valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan
– valmiit yhteistyöverkostot ja hallituksen tuen
– mahdollisuuden kehittää ja uudistaa yhdistyksen toimintaa ja omaa työtään yhdessä hallituksen ja kesäyliopistokentän kanssa

Työ tulee ottaa vastaan elokuussa 2019.
Vapaanmuotoiset sähköiset hakemukset palkkatoivomuksineen tulee jättää viimeistään 15.3.2019 osoitteeseen infoa@kesayliopistot.fi ja viestin aiheeksi PÄÄSIHTEERI.

Arvostamme myös video-cv:tä.
Mahdollisia kysymyksiä pääsihteerin tehtävästä tai hakemisesta voit esittää hallituksen puheenjohtaja Raimo Turuselle
p. 0500481867 ma 11.3. klo 12-13.30 ja ti 12.3. klo 14-15.30.