Bio- ja ympäristötieteiden opinnoista tulevaisuuden ammattiin

Uuden opintoryhmän aloittaessa opintonsa, huomaan aina saman innostuksen itsessäni. Eikä ihme, sillä saan opettaa alaa, josta kiinnostuin jo oppiessani kävelemään. Hienoimmat sulat, kävyt ja muut aarteet keräsin talteen ja sain niitä tutkiessani paljon iloa. Tänä päivänä minua ilahduttaa, kun huomaan opiskelijoiden innostuvan opinnoistaan ja löytävän oman juttunsa.

Toimin bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opettajana ja opintoryhmätapaamisten ohjaajana Tampereen kesäyliopistossa. Opinnot ovat Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisia opintoja. Biologiksi olen valmistunut seitsemän vuotta sitten ja opinnoissani olen erikoistunut yleiseen ja ekologiseen fysiologiaan. Omaa erikoisalaani on se, miten eliöt ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja miten ympäristön muuttuminen vaikuttaa niihin ja niiden elintoimintoihin. Itseäni kiehtoo se, että opettamillani kursseilla mennään asioissa pintaa syvemmälle ja solutasolle asti, mikä tarjoaa opiskelijoille laajempaa ymmärrystä opiskeltavasta alasta ja nykypäivän ilmiöistä.

Monet uravaihtoehdot bio- ja ympäristöalalla motivoivat opiskelemaan

Opettaja on palveluammatissa. Teen työtä sen eteen, että opiskelijoille on opinnoistaan hyötyä heti uuden osaamisen ja tiedon karttuessa, mutta myös opintojen jälkeen. Bio- ja ympäristötieteiden alalla on paljon tulevaisuuden työpaikkoja. Solubiologian tutkijat, ympäristönsuojelun ammattilaiset ja kestävän uuden teknologian kehittäjät energiantuotannon ja lääketieteen aloilla rakentavat tulevaisuuden yhteiskuntaa. Monia näistä työpaikoista ei voida korvata keinoälyllä ja roboteilla.

Opiskelu on muutakin kuin luennoille osallistumista

Opetuksessani korostuu syy-seuraus-suhteiden ymmärtäminen ulkoa opettelun sijaan. Harva meistä oppii seuraamalla ainoastaan luentoa, joten opinnot sisältävät myös yksin ja yhdessä tehtäviä harjoitustehtäviä. Lähitapaamisten lisäksi opintoihin kuuluu verkko-opiskelua, mikä mahdollistaa osallistumisen paikasta riippumatta. Opiskelijat ovat arvostaneet myös saamaansa yksilöllistä palautetta ja ohjausta tehtävien kanssa.

Avoimen yliopiston opintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Omat biologian opintoni aloitin opiskelemalla ensin perusopinnot avoimen yliopiston kautta. Kun pääsin opiskelemaan biologiaa, sain hyväksi luettua perusopinnot osaksi tutkintoa. Tämä nopeutti opintoja noin puolella vuodella, mikä oli minusta oikein hyvä diili. Sain myös avoimen yliopiston opintojen aikana käsityksen siitä, millaisia asioita tutkinto-opinnoissa tullaan käymään läpi. Tämä toi itselleni varmuutta siitä, että opinnot ovat minua varten.

Opiskelu avoimessa yliopistossa sopii eri elämäntilanteisiin

Opinnoista on paitsi iloa, myös hyötyä. Avoimen yliopiston opintoja voi sisällyttää moniin korkeakouluopintoihin. Ehdottomasti plussaa on myös se, että opinnot sopivat moneen elämäntilanteeseen, koska niitä ei tarvitse suorittaa kokopäiväisesti. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen perusteella. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa avoimen väyliä on kaikkiin sen tiedekuntiin. Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä Jyväskylän yliopistossa voit lukea Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Lukiolainenkin hyötyy avoimen yliopiston opinnoista

Lukio-opiskelijoille avoimen yliopiston opintojen suorittaminen tuo lisätietoa, jonka avulla saattaa yltää parempiin arvosanoihin lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Opiskellessa vaikeammat asiat ja hajanaiset kokonaisuudet loksahtavat kohdilleen. On hienoa olla opiskelijoiden kanssa mukana niissä hetkissä, kun tulee ahaa-elämyksiä; ai näin se asia menee! Mukavinta palautetta on, kun opiskelijat kertovat, että opettajan innostus alaa kohtaan näkyy opetuksessa.

Heidi Kervinen, Bio- ja ympäristötieteiden opettaja, Tampereen kesäyliopisto

Kuvat: Heidi Kervinen

Tutustu Jyväskylän avoimeen yliopistoon

 

Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen lisäksi myös yksittäisiä opintojaksoja, joista on hyötyä haettaessa avoimen väylältä biologian opintoihin: Molekyylien maailma 5 op, Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op ja Academic Reading 3 op.