Haluatko tietää elämästä enemmän? Opiskele bio- ja ympäristötieteitä!

Opinnot tarjoavat tietoa, jota voit heti hyödyntää niin solujen, eliöiden kuin ympäristönkin toiminnan laajemmassa ymmärtämisessä. Tutustumme opiskeltaviin asioihin pintaa syvemmältä. Tiedot ja taidot karttuvat nopeasti, koska saat yksilöllistä ohjausta, laadukasta opetusta ja samasta alasta kiinnostuneen ryhmän jakamaan kokemuksia ja opittuja asioita. Liity mukaan tyytyväisten opiskelijoiden joukkoon!

Opinnot sopivat monenlaisiin elämäntilanteisiin. Voit suorittaa opintoja työn tai opiskelun ohessa, koska opiskelu on joustavaa ja kaikilla teoriatunneilla on mahdollisuus etäyhteyteen. Pääset myös tutkimaan eliömaailmaa laboratoriossa ja opit käyttämään mikroskooppia. Bio- ja ympäristötieteiden opinnoista on hyötyä esimerkiksi jatko-opintoihin pyrkiville, opettajille, maa- ja metsätaloudessa työskenteleville sekä kaikille, jotka haluavat päivittää tietojaan elämän monimuotoisuudesta ja maapallon nykytilasta. Opinnot sopivat erittäin hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Ponnahduslauta tulevaisuuteen avoimen väylältä

Bio- ja ympäristötieteiden alalta voit valmistua esimerkiksi solubiologian tai perinnöllisyystieteen tutkijaksi, uuden teknologian kehittäjäksi lääketieteen tai vaikkapa ympäristönsuojelun aloille, sekä erilaisiin asiantuntija-, ja opetustehtäviin. Voisit työskennellä myös esimerkiksi vesistöjen tai luonnonvarojen kestävän käytön parissa. Alan tutkinnot soveltuvat varsin laajasti monenlaisiin työtehtäviin. Bio- ja ympäristötieteet ovat tämän päivän, sekä vahvasti myös tulevaisuuden ala.

Jos päätät hakea tutkinto-opiskelijaksi, olet jo päässyt tutustumaan alaan etukäteen. Avoimen yliopiston väylällä voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen perusteella, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Voit siis opiskella oman valintasi mukaan joko omaksi iloksesi, täydentää aiempaa osaamistasi tai tähdätä tutkintoon asti.

Opiskelijoiden innostus on parasta

Toimin bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opettajana ja opintoryhmätapaamisten ohjaajana Tampereen kesäyliopistossa. Opinnot ovat Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisia opintoja. Biologiksi olen valmistunut kahdeksan vuotta sitten ja opinnoissani olen erikoistunut yleiseen ja ekologiseen fysiologiaan. Omaa erikoisalaani on se, miten eliöt ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja miten ympäristön muuttuminen vaikuttaa niihin ja niiden elintoimintoihin.

Ihminen muokkaa ympäristöä ja muutokset kohdistuvat takaisin ihmiseen. Nyt jos koskaan maapallo kaipaa uusia osaajia pitämään huolta yhteisestä ympäristöstä. On upeaa nähdä opiskelijoiden löytävän omia mielenkiinnon kohteitaan ja kenties tulevaisuuden tutkimuskohteita. Ilahduttavaa on aina kuulla, kun opiskelija kertoo aloittaneensa opiskelut tai työt toivomallaan alalla, ja että avoimen yliopiston opinnoista on ollut tämän tavoitteen saavuttamisessa hyötyä.

Nopeammin ammattiin

Aloitin biologian opintoni avoimessa yliopistossa ja jatkoin valintakokeen kautta tutkinto-opiskelijaksi. Avoimessa yliopistossa suoritetut perusopinnot sai liittää suoraan tutkintoon. Tämä nopeutti valmistumista jopa puolella vuodella.

Avoimen yliopiston opinnoissa oppii myös vastaustekniikkaa ja tieteellistä kirjoittamista, joista on paljon hyötyä myöhemmin esimerkiksi opinnoissa ja työelämässä. Tampereen kesäyliopiston opiskelijat ovat antaneet bio- ja ympäristötieteiden opintokokonaisuudesta kiitettävän palautteen. Opettajan antama opetus ja ohjaus on käytössäsi koko opintojen ajan. Lisäksi saat käyttöösi runsaasti materiaalia, kuten luentotallenteita, joita voit hyödyntää opiskelussa.

Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen lisäksi myös yksittäisiä opintojaksoja, joista on hyötyä haettaessa avoimen väylältä biologian opintoihin: Molekyylien maailma 5 op, Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op ja Academic Reading 3 op.

Tule sinäkin mukaan, me odotamme juuri sinua!

Heidi Kervinen
Bio- ja ympäristötieteiden opettaja

Biotieteet esite (pdf)