Japanilainen kohteliaisuuden ja etiketin pyörteissä - Tampereen kesayliopisto

Japanilainen kohteliaisuuden ja etiketin pyörteissä

”Jopa tavallinen väki ja maalaiset ovat hyvätapaisia ja niin huomattavan kohteliaita, että he antavat itsestään vaikutelman kuin olisivat hovissa kasvatettuja. Tässä suhteessa he ovat korkeammalla kuin paitsi muut itäiset kansat myös eurooppalaiset.”

Näin ihastellen kirjoitti japanilaisista 1590-luvulla italialainen lähetyssaarnaaja Alessandro Valignano (1539–1606), joka oli ensimmäisten Japanissa käyneiden eurooppalaisten joukossa. Vaikka Valignanon tekstistä on yli 400 vuotta, hyvin samankaltaiset havainnot toistuvat myös nykypäivän matkakirjoissa: Japanissa vierailleet ulkomaalaiset hämmästyvät usein paikallisten kohteliaisuudesta, avuliaisuudesta ja vieraanvaraisuudesta.

Samalla ulkomaalainen saattaa tuntea itsensä rumaksi ankanpoikaseksi, kun ympäröivien ihmisten kaunis kehonkieli ja sulava kommunikointi poikkeavat niin paljon totutusta. Miten edes yrittää kiittää saamastaan vieraanvaraisuudesta, kun se tuntuu ylittävän odotukset niin kaikilla tavoilla? Miten koskaan tottua toimimaan kuten japanilaiset? Tällaisten kysymysten parissa painivat tietysti turistit, mutta ne ovat tyypillisiä myös maassa pidempään oleskelleille ja japanin kieltä taitavillekin ulkomaalaisille.

Japaniin tutustuminen muuttaa ihmistä

Todellisuudessa japanilainen etiketti ei ole kuitenkaan niin monimutkaista tai vaikeaa ymmärtää kuin usein väitetään. Erilaisia sääntöjä on kyllä paljon, mutta lopulta ne kytkeytyvät tavalla tai toisella yhteen. Suomalaisella peruskohteliaisuudellakin pärjää Japanissa jo pitkälle, vähintään matkalaisena – mutta paikallisten tapojen opettelu se vasta onkin kiehtova tutkimusmatka, joka totuttaa mieltä ja kehoa käyttäytymään aivan uudella tavalla. Tässä mielessä voi helposti todeta, että Japaniin tutustuminen muuttaa ihmistä.

Lisää tietoa japanilaisesta etiketistä kevään yleisöluennolla

Tampereen kesäyliopiston esitelmässäni ”Etiketti Japanissa” (6.4.2022 klo 17) kerron japanilaisen etiketin ja kohteliaisuuden perusteista, siitä miten kaikki säännöt eivät aina ole selviä japanilaisille itselleenkään, kuten myös siitä, millä perussäännöillä matkaaja pärjää Japanissa. Esitelmä sopii yhtä lailla jo Japania tuntevalle yleisölle kuin ensikertalaiselle, ja siitä saa vinkkejä myös japanilaisten kanssa toimimiseen työelämässä. Tervetuloa tutustumaan Japanin kiehtovaan tapakulttuuriin!

Kirjoittaja: FT Lasse Lehtonen on japanilaiseen kulttuuriin erikoistunut tutkija Helsingin yliopistosta.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Bow_(11106700545).jpg