Kesäyliopiston uusi rehtori on Anu Urhemaa

Aloitin Tampereen kesäyliopiston uutena rehtorina 1.9. pitkäaikaisen rehtorin Ritva Ojalehdon jäädessä eläkkeelle. Olen tehnyt pitkän uran Tampereen kesäyliopistossa, aloitin vuonna 2001 koulutussuunnittelijana ja viime vuodet olen työskennellyt koulutuspäällikkönä. Vastuullani on ollut niin avointa yliopisto-opetusta kuin ammatillista täydennyskoulutustakin. Koulutuksen kehittäminen ja uudistaminen on ollut aina lähellä sydäntäni.

Näen tärkeänä, että kesäyliopiston koulutustarjonta on jatkossakin monipuolista ja että tarjoamme menestyviä koulutuksia sekä tämän päivän että tulevaisuuden osaamistarpeisiin yhdessä laajan kouluttajaverkoston kanssa. Ilmastonmuutos ja työhyvinvointi ovat esimerkkejä lähitulevaisuuden ajankohtaisista koulutusteemoista. Minulle on myös tärkeää, että Tampereen kesäyliopisto on kokonaisvaltaisesti asiakkaitaan palveleva koulutusorganisaatio.

Maailma muuttuu ja meidän on pysyttävä mukana muutoksessa. Yksi hieno uudistus on mahdollisuus viedä Tampereen kesäyliopiston tulevia opintopisteytettyjä ja osaamisperusteisesti kuvattuja täydennyskoulutuksia Koski -palveluun, josta löytyvät entuudestaan esimerkiksi korkeakouluissa suoritetut opinnot. Täydennyskoulutussuoritusten kirjaaminen valtakunnalliseen Koski -palveluun lisää koulutuksellista tasa-arvoa, helpottaa erilaisten opintojen tunnustamista ja hyväksilukemista.

On hieno hetki, kun tulee valituksi – tästä kuitenkin kaikki työ vasta alkaa. Rehtorin vastuulla on taloudesta ja toiminnasta vastaaminen, toimintaedellytysten turvaaminen sekä strategian jalkauttaminen käytäntöön. Haluan olla läsnä ja helposti lähestyttävä sekä avoin uusille ideoille ja toimintatavoille. Yhdessä osaavan henkilöstön kanssa teemme Tampereen kesäyliopistosta Suomen parhaan kesäyliopiston.

Kuvassa: Rehtori Anu Urhemaa