Neuropsykiatriseksi valmentajaksi – uudelle uralle tai lisää välineitä omaan työhön

Minna Haukka ja Onda Vaahtera opiskelevat Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa. Laaja-alaisena erityisopettajana työskentelevä Minna hakee koulutuksesta lisäosaamista ja uusia menetelmiä työhönsä yläkoulussa. Onda puolestaan on rakentamassa itselleen ammattia neuropsykiatrisen valmennuksen parissa.

Minnalle täydennyskoulutukset ovat tuttuja, sillä hän on käynyt niitä työn ohessa paljonkin. Hän ei opiskele niinkään suoritusmerkintöjen vuoksi, vaan oman osaamisen kehittämiseksi. Minna on kokenut lähikoulutuksen antoisaksi ja pitää ajatustenvaihtoa ja muiden opiskelijoiden tapaamista tärkeänä osana koulutusta. Lisäksi moniammatillinen ryhmä tuo erilaisia näkökulmia ja lisää ymmärrystä eri aloilla työskentelevien kesken.

”Kyllä se laajentaa näkökulmaa huomata, että psykiatrisen sairaanhoidon näkökulmasta asiat näyttäytyvät vähän erilaiselta kuin koulumaailmasta käsin”, Minna kuvailee.

Millaista hyötyä Minna kokee saavansa työhönsä? Minna kertoo, että nepsy-valmentaja -koulutus tuo työhön laatua, lisää osaamista ja antaa nuorten kohtaamisiin ”nepsykulmaa”. Hän myös ajattelee, että neuropsykiatrinen tietämys on jollain tavalla yleispätevä taito mitä voi käyttää kaikissa ihmissuhteissa.

Koulutus on oikeastaan ylittänyt Minnan odotukset ja lisännyt innostusta aihetta kohtaan. Hän on koulutuksen kautta löytänyt sellaista kirjallisuutta, jota on kaivannut tiedostamattaan.

”Olen huomannut, että se ikään kuin täyttää jotakin sellaista koloa sopivasti”, Minna lisää nauraen.

Ondalla on hauska tarina kerrottavanaan siitä, miten hän päätyi opiskelemaan Ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi Tampereen kesäyliopistoon. Eräänä lauantaina Ondan puoliso tokaisi, että ”sinusta tulisi hyvä nepsy-coachi”. Asiaa hieman pyöriteltyään, Onda tuumasi, että niin voisi tullakin. Sitten piti tietysti selvittää miten sellaiseksi voisi opiskella ja missä. Asiaa tutkittuaan, hän huomasi, että opiskelu onnistuu kotikaupungissaan Tampereella ja koulutuksen hakuaika on juuri päättymässä. Koulutus on taloudellisesti iso panostus,  joten Onda päätti nukkua vielä yön yli ennen hakemuksen jättämistä.

 

 

 

”Mutta ei kyllä sinänsä olisi tarvinnut, tosin ehkä se on hyvää rahankäyttöhygieniaa myös, ettei ihan heti ryntää ilmoittautumaan. Mutta ajattelin, että eurot likoon nyt. Eli opiskelen ihan omalla rahalla, kun taas monilla meistä esimerkiksi työnantaja maksaa opinnot.”

Myös Onda kokee koulutuksessa tärkeäksi puoleksi ryhmässä vallitsevan hyvän ilmapiirin

”Koulutuksessa on hyvin arvostava ja kuunteleva ilmapiiri. Kun koulutuksessa puhutaan ihmisten auttamisesta, aihe koskettaa meitä opiskelijoita henkilökohtaisella tasolla myös aina jotakin kautta ja se luo sellaista mukavan lämmintä ja turvallista ilmapiiriä”, hän kuvailee.

Koska Onda on perustamassa yritystoimintaa koulutuksen kautta, opintoihin panostaminen on hänelle ajallisesti tärkeää ja itsestään selvää.

”Kun opiskelu alkoi, panostin paljon tunteja siihen. Ajattelen, että se on merkki siitä, että tämä asia on minulle tärkeää, asianmukaista ja hyödyllistä. Ja koen, että jotakin sellaista, jossa minä tulen olemaan hyvä”, hän päättää.