Opiskelijan tarina: ”Psykologian opiskelussa kiehtoo mahdollisuus soveltaa opittua omaan työhön”

Marja Rajala työskentelee sosiaalialalla lasten, nuorten ja perheiden parissa. Hän on opiskellut työn ohessa koko aikuisikänsä. Marja onkin erinomainen esimerkki elinikäisestä oppijasta. 

” Upeaa, että on tällainen järjestelmä, joka mahdollistaa, että tässä kohtaa voi työn ohessa opiskella. Ja ihan kohtuuhinnalla. Opiskelu tuo elämääni motivaatiota ja inspiraatiota, tykkään ihan hirveästi oppia uutta – ja nyt on ollut tilaisuus käyttää siihen aikaa.” 

Nyt Marja opiskelee kesäyliopistossa Psykologian perusopintoja Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti”.   

”Tiesin psykologian opintojen olevan mielenkiintoisia, mutta yllätyin silti, miten paljon niistä voi saada omaan työhön”, hän kertoo. 

Marja on saanut paljon uusia ideoita työhönsä liittyen, joita hän haluaa soveltaa käytäntöön. Juuri siinä onkin ollut se innostavin anti, kun pääsee viemään opiskelun kautta syntyneitä uusia ajatuksia osaksi työn arkea. 

”Opiskelu on tuonut ihan hirveästi työhön uutta intoa ja motivaatiota.” 

Luennot ovat olleet Marjan mielestä laadukkaita ja opettajat ammattilaisia. Opettajat ovat osanneet kertoa vaikeistakin asioista, kuten neuropsykologian teorioista, ymmärrettävästi. Avoimessa yliopistossa kurssit suoritetaan usein tenteillä tai muilla kirjallisilla tehtävillä. Marja ei kuitenkaan ole ottanut arvosanoista paineita. 

”Kukin voi itse valita, että onko suorittamassa numeroita vai oppimassa vaan muulla tavalla. Se on ihan oma valinta,” hän toteaa. 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella joustavasti työn ja muun elämän ohella – ja usein luennot on järjestetty verkossa. Marja on kokenut verkko-opiskelun luentoineen toimiviksi, ja opiskelun, työn ja vapaa-ajan yhdistäminen on tuntunut hänestä helpolta. 

”Elän sellaista vaihetta, että töiden jälkeen minulla on aikaa opiskella. Opiskelu on ollut pikemminkin semmoinen täydentävä asia tässä elämänvaiheessa. Se on tuonut sisältöä sekä työhön että siihen muuhun aikaan.” 

Marjalla on myös kehittämisideoita opintojen järjestämisestä. Hän kaipaa esimerkiksi enemmän keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa ja mielellään hyödyntäisi osallistujien moniammatillisia taustoja yhteisten keskusteluiden muodossa. Vapaamuotoiset tapaamiset opiskelijoiden kesken antaisivat mahdollisuuden tutustua paremmin ja verkostoitua. 

”Opinnoissa oli hyvin monimuotoinen ryhmä ja monella oli paljon ammatillista kokemusta taustalla. Mielelläni kuulisin kokemuksia ja voisin sitten itsekin hyötyä niiden jakamisesta, jos opinnoissa syntyisi vuoropuhelua enemmän”, Marja esittää.