Digitaitoja maahanmuuttajille

Tampereen kesäyliopisto toteuttaa vuoden 2023 aikana Digitaitoja maahanmuuttajille -hankkeen yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistys ry:n, Tampereen työväenopiston ja  Ahjolan kansalaisopiston kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden digitaalisia taitoja ja valmiuksia toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä esimerkiksi työnhaun, opiskelupaikan hakemisen tai muiden siirtymävaiheiden yhteydessä. Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja omien digitaitojen parantaminen ovat koulutusten keskiössä.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen esite

Kolme toteutusmuotoa

Tampereen kesäyliopisto järjestää kielipainotteisen digitaitokoulutuksen huhti-kesäkuussa 2023 ja syksyllä 2023. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti korkeakoulutetut tai korkeakouluopintoja suorittaneet henkilöt, jotka kaipaisivat digitaitojen lisäksi myös sujuvampaa kielitaitoa esimerkiksi työnhaun yhteydessä.

Sähköiset oppimis- ja toimintaympäristöt ovat koulutuksen keskiössä, sekä työ- ja opiskelupaikan hakuun liittyvät palvelut, toimintatavat ja niissä hyödynnettävä kielitaito.

Iltakurssi:

  • 6.9. – 29.11.2023, keskiviikkoisin klo 16.30 – 19.30.   

Lue lisätiedot ja ilmoittaudu klikkaamalla tästä.

Päiväkurssi:

  • 12.9. – 5.12.2023, tiistaisin klo 13.00 – 16.00.

Lue lisätiedot ja ilmoittaudu klikkaamalla tästä. 

Kiinnostuitko? Lue lisää yllä olevista linkeistä tai ole yhteydessä:

projektikoordinaattori Jere Salo
040 081 8229

jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi

Silta-Valmennusyhdistys ry toteuttaa yksilö- ja pienryhmävalmennusta digitaitoihin Digikioskissa.

Digikioski tarjoaa matalan kynnyksen digiohjauspalvelua yksittäisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille ja pienryhmille Silta-Valmennusyhdistyksen tiloissa Kolmionkatu 5 D 15. Kysy lisää: Karoliina Kirjavainen (040 620 3222) & Virve Ekholm (etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi).

Facebook, Instagram, Youtube.

Ahjolan kansalaisopisto ja Tampereen seudun työväenopisto vastaavat Digitaidot siirtymävaiheissa -koulutuksista hankkeen aikana.

Tampereen seudun työväenopisto: Digitaidot siirtymävaiheissa

Tämä ESR-rahoitettu hanke keskittyy maahanmuuttajien digitaalisten taitojen vahvistamiseen ja suomen kielen oppimiseen, jotta opiskelijalla olisi paremmat valmiudet toimia suomalaisessa digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Myös työelämävalmiuksia ja erilaisia sähköisiä palveluita kokeillaan kurssilla käytännössä, samalla kun opitaan suomea. Opettajana kurssilla toimii Outi nieminen.

Kurssi järjestetään 4.4.-30.5.2023 tiistaisin ja torstaisin klo 10.00-13.15.

Lue lisätiedot ja ilmoittaudu klikkaamalla tästä.

Ahjolan kansalaisopisto: Digitaidot siirtymävaiheissa

Kurssin aikana harjoitellaan tietokoneen peruskäyttöä ja tutustutaan erilaisiin digitaalisiin palveluihin (omakanta, TE-toimisto, Kela). Harjoitellaan vahvaa tunnistautumista. Kurssi on suunnattu luku- ja kirjoitustaitoa opiskeleville maahanmuuttajille. Kurssi kokoontuu Ahjolan Nurkkiksessa 11.4.-1.6.2023 ma-to klo 12.24-13.45.

Lue lisätiedot ja ilmoittaudu klikkaamalla tästä

 

Osallistujalle maksuton koulutus

Hankkeelle on myönnetty rahoitus Euroopan sosiaalirahastosta ajanjaksolle 15.2.-31.12.2023. Euroopan unionin rahoituksen ansiosta hankkeen aikana järjestettävät koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksiin osallistuvien maahanmuuttajien digitaalisten välineiden hyödyntämistaitoja, sekä edesauttaa digitaalisen materiaalin hyödyntämistä ja osaamista. Sähköisen asiointiosaamisen, digitaalisten taitojen, sosiaalisen osallisuuden, omien tavoitteiden selkiytymisen sekä työllistymisvalmiuksien vahvistumisen myötä osallistujat etenevät omalla työllistymispolullaan. Ammattilaisten monikulttuurinen ohjausosaaminen vahvistuu.