Johdatus visuaaliseen analyysiin – UYLE0301 (3 op) – Tampereen kesayliopisto

Avoin yliopisto-opetusTaidehistoria

Johdatus visuaaliseen analyysiin - UYLE0301 (3 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Ajankohta

Ti 1.2. klo 17-19.30 etänä Zoomilla

La 5.2. klo 10-15.15 etänä Zoomilla

Ti 8.2. klo 17-19.30 etänä Zoomilla

Ti 15.2. klo 17-19.30 etänä Zoomilla

La 19.2. klo 10-15.15 etänä Zoomilla

La 26.2. klo 9.30-15.30 etänä Zoomilla

Opetuspaikka

Verkko-opetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä keskeisiä visuaalisia analyysimenetelmiä ja tarkastelutapoja
- tarkastella ja tulkita menetelmien ja tarkastelutapojen avulla erilaisten teosten sekä tuotteiden rakenteita ja sisältöjä
- soveltaa niitä oman alansa kontekstissa

Sisältö

Taidehistorian tarjoamat keinot tulkita taideteosten ja muiden visuaalisten tuotteiden rakenteita ja sisältöjä. Keskeisinä analyysimenetelminä ovat mm. formalistinen, ikonologinen, taideteoksen yleinen ja semioottinen tulkinta sekä tarkastelutapoina mm. feministinen, ideologiskriittinen, psykologinen ja sosiologinen näkökulma.

Toteutus ja työmuodot

Luennot 14-18 h, harjoitukset 8 h, harjoitustyönä itsenäisesti toteutettu analyysi (2-3 liuskaa) ja sen esittely, itsenäistä työskentelyä yht. 57 h.

Vaadittavat suoritukset

Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytty analyysitehtävä.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Kirjallisuus ja materiaalit sovitaan erikseen.

Opettaja

Mikko Snellman

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 95 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 85 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € laskutetaan ennen opintojen alkamista. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätietoja

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888, leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Mikko Snellman

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.2.2022 - 26.2.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

8.2.2022

Kurssimaksu

95€