Avoin yliopisto-opetusTanssipedagogiikka

Tanssin oppiminen ja opettaminen 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Aikataulu

la-su 10.-11.12.2022 ja 21.-22.1.2023 klo 10-17

Sisältö

Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Suoritustapa

Lähiopetus (luennot ja harjoitukset), esitysten katsominen, kirjallisuus, kirjalliset tehtävät esitysten pohjalta.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

10.12.2022 - 22.1.2023

Kurssimaksu

0€