Vesi ja vesistöt BENP1002 (5 op) – Tampereen kesayliopisto

Avoin yliopisto-opetusBiologia

Vesi ja vesistöt BENP1002 (5 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Bio- ja ympäristötiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Aikataulu

La 11.11.2023 klo 9.30-14.00 (5 h) Verkko-opetus

To 16.11.2023 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 23.11.2023 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 30.11.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

Opetuspaikka

Verkko-opetus

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää järviin ja meriin liittyvät peruskäsitteet, veden kemialliset ja fysikaaliset muuttujat, vesien ravintoverkkojen perusrakenteet, vesien taloudellisen hyödyntämisen perusperiaatteet sekä vesistöjä uhkaavat ympäristöongelmat.

Sisältö

Limnologia, vesien optiset ominaisuudet, veden kiertokulku, veden kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja sopeumat vedessä elämiseen, biodiversiteetti, biologiset vuorovaikutukset, kalastus, vesiviljely, sisävesien ja Itämeren ympäristöuhat, vesistöjen historia, vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan seuranta, urbaani hydrologia, oseanografia.

Suoritustavat    

Luentotallenteet n. 20 tuntia, ryhmäopetus ja -ohjaus verkkovälitteisesti (mahdollisuus myös henkilökohtaiseen ohjauskertaan) n. 15 tuntia (à 45 min.), kirjallisuus, aineistotehtävät ja tentti.

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osiosta:

1. Verkkotehtävät (tarvittavat sovellukset: MS Excel tai vastaava), Verkkotehtävät on tehtävä ennen kuin osallistuu tenttiin (verkkotehtävän arviointi: hyväksytty tai hylätty)
JA
2. Luentotallenteet ja kirjallisuus, jotka tentitään (tentin arviointi: 1-5/5 tai hylätty).

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus    

  • Myrberg & Leppäranta 2014: Meret, maapallon siniset kasvot
  • Brönmark & Hansson 2010: The Biology of lakes and ponds

Kuulustelut

Tentti toteutetaan verkkovälitteisesti Moodle-oppimisympäristössä. Opettaja ohjeistaa tenttiin liittyvissä käytännöissä.

Ti 19.12.2023 klo 17–20 Moodle-tentti

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella

Uusintatentit Moodlessa ti 16.1.2024 klo 17–20 ja ti 6.2.2024 klo 17–20

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeelle. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot  

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Heidi Kervinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.11.2023 - 31.7.2024

Ilmoittautuminen alkaa

21.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

8.11.2023

Kurssimaksu

95€