Solun elämä BENP1003 (5 op) – Tampereen kesayliopisto

Avoin yliopisto-opetusBiologia

Solun elämä BENP1003 (5 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteet

Aikataulu

La 9.12.2023 klo 9.30-14.00 (5 h) Verkko-opetus

To 14.12.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

To 18.1.2024 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 25.1.2024 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko opetus

La 27.1.2024 klo 9.30-14.00 (5 h) Verkko-opetus

Kohderyhmä

Solun elämä -kurssi soveltuu hyvin solubiologiasta kiinnostuneille, ja esimerkiksi biologian, lääketieteen tai farmasian aloille suuntaaville. Suositellaan, että opiskelijoilla on suoritettuna Solu ja perinnöllisyys -lukiokurssi tai he omaavat muuten vastaavat tiedot.

Biotieteiden alan opinnot soveltuvat sekä yliopistotutkintoon tähtääville että esimerkiksi opettajille, maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville tai vaikkapa luontoharrastajille.

Osaamistavoitteet

Tässä opintojaksossa keskitytään solujen rakenteeseen ja toimintaan sekä soluissa tapahtuviin muutoksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa miten solut ovat kehittyneet ja mitkä ovat nukleiinihappojen proteiinien, rasva-aineiden ja hiilihydraattien tärkeimmät tehtävät soluissa ja kudoksissa. Hän kykenee kuvailemaan solun keskeiset rakenneosat ja niiden toiminnan. Erityisesti hän ymmärtää selkeästi perinnöllisen informaation kulun solun sisällä ja solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet.

Sisältö

Kurssin tärkeitä konsepteja ovat veden merkitys solujen toiminnassa, biologisten makromolekyylien luokittelu, solujen rakenne, solun sisäinen signaalivälitys, soluhengitys ja solujen jakautuminen.

Suoritustapa

Luentotallenteet n. 20 tuntia, ryhmäopetus ja -ohjaus verkkovälitteisesti (mahdollisuus myös ohjauskertaan pienryhmässä) n. 20 tuntia (à 45 min.), laboratoriodemonstraatioita korvaava tehtävä sekä lopputentti luentotallenteista ja kirjallisuudesta.

Kurssin opetuskielenä on suomi.

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osiosta:

tentti sekä laboratoriodemonstraatioita korvaavat tehtävät.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Kirjallisuus:

  • Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology - A Global Approach, Global Edition, 12. Edition. Myös 11. ja 10 painos käyvät.
  • TAI
  • Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology plus MasteringBiology with Pearson eText, Global Edition. 11. edition, ISBN-10: 1292170565

Kuulustelut

Tentti toteutetaan verkkovälitteisesti Moodle-oppimisympäristössä. Opettaja ohjeistaa tenttiin liittyvissä käytännöissä.

Ti 13.2.2024 klo 17–20 Moodle-tentti

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella

Uusintatentit Moodlessa ti 5.3.2024 klo 17–20 ja ti 2.4.2024 klo 17–20

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot  

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Opettaja

Heidi Kervinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.12.2023 - 31.7.2024

Ilmoittautuminen alkaa

21.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

6.12.2023

Kurssimaksu

95€