Avoin yliopisto-opetusJohtaminen ja organisaatiot

Henkilöstöjohtaminen 5 op - ayJOHT2040 - kevät 2024

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2024.

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi 15.1.-30.4.2024. 

Alkutapaaminen Zoomissa ma 15.1. klo 16.30-17.30. 

Opettaja

Kati Söderlund

Tavoitteet

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää  henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän  osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset  käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä.  Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä  henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää  kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle  ympäristössä.                

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan  kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä.  Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana  pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen,  suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi.  Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen  strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös  henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Suoritustapa

Suoritustavat:

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi 15.1.-30.4.2024. Tarkemmat ohjeet esitellään kurssin alussa Moodlessa.

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus,  muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta.  Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään  (plagiaatintunnistus).

Vaihtoehtoisesti koko opintojakson voi suorittaa EXAM-tenttinä. Tällöin teet vain EXAM-tentin, jonka tenttimateriaali käsittää kurssikirjan sekä kaiken Moodlessa olevan oppimismateriaalin. EXAM-tentti tehdään erillisessä, valvotussa tenttitilassa joko Vaasan yliopiston tiloissa tai tenttivierailuna jonkin toisen korkeakoulun tenttitiloissa ja vaatii tenttiajan ja -paikan varaamisen ennakkoon. Lue lisää EXAM-tenttimisestä.

Arviointiasteikko 0–5

Oppimateriaali

Viitala, Riitta (2021) Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet,  teoriat ja trendit. Edita. 

Ulrich, Dave (1997) Human Resource Champions.  Harvard Business School Press (suomenkielinen versio: Ulrich Dave (2007)  Henkilöstöjohtamisella huipulle. Talentum.) 

Muu mahdollinen luettava  materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.

Opettaja

Kati Söderlund

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

15.1.2024 - 30.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

20.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

1.1.2024

Kurssimaksu

105€

Ilmoittaudu