Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Rahoituksen perusteet 3 op - ayLASK1014 - kevät 2024

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 75€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2024. Luennot etänä Zoomin kautta. Luennot tallennetaan ja ovat katsottavissa myöhemminkin.

Luennot Zoomissa klo 16.30–20.30 seuraavina päivinä:

to 4.4.2024
ke 10.4.2024
to 11.4.2024
ke 17.4.2024
to 18.4.2024
ke 24.4.2024

Moodle-tentit:
29.4.–12.5.2024
3.–16.6.2024
2.–15.9.2024

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Yritystalouden ja rahoitusmarkkinoiden syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia, erityisesti  analyyttistä päättelyä ja yritystalouden ymmärtämistä.

Sisältö

Rahan aika-arvo, yrityksen rahoituksen päävaihtoehdot, pääomarakenne, investointien kannattavuus ja rahoitusmarkkinoiden toiminta.

Suoritustapa

Moodletentti.

Toteutustavat: Verkkoluennot 24 h ja harjoitukset 6 h.

Oppimateriaali

Luentomateriaali on Moodlessa.

Knüpfer, S. & V. Puttonen: Moderni rahoitus, Talentum, 2009–, e-kirja.

Niskanen, J. & M. Niskanen: Yritysrahoitus, Edita, 2013–, e-kirja.

Martikainen, T. & M. Martikainen: Rahoituksen perusteet, WSOY, 2009–.

Nikkinen, J., T. Rothovius & P. Sahlström: Arvopaperisijoittaminen, WSOY, 2002–.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 75 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

4.4.2024 - 24.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

6.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

21.3.2024

Kurssimaksu

75€

Ilmoittaudu