Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Johdon laskentatoimi 5 op - ayLASK2052 - syksy 2024

Syksyllä 2023 alkaneen Laskentatoimi ja rahoitus, opintokokonaisuuden (27 op) opintojakso

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 90. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 64€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2024.

Etäluennot Zoomin kautta klo 17-20.30. Luennoista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet. 

ti 10.9. klo 17.00–20.30

to 12.9. klo 17.00–20.30

ti 17.9. klo 17.00–20.30

to 19.9. klo 17.00–20.30

ti 24.9. klo 17.00–20.30

to 26.9. klo 17.00–20.30

Yrityspeli 1.–25.10.

Aloitus ti 1.10. klo 17.00–20.30 Huom! PAKOLLINEN LÄSNÄOLO (Zoom)

Verkossa tiimeittäin pelattava yrityssimulaatiopeli 1.–25.10.

Harjoitustyön palautus viimeistään 31.12.

Tentit (verkkotentti Moodlessa):

30.9.–20.10. tai

18.11.–1.12. tai

13.–26.1.

Opettaja

Jouni Laitinen

Suoritustapa

Verkkotentti Moodlessa, osallistuminen yrityspeliin ja harjoitustyö.

Sisältö

Johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen ero.  Kustannuslaskennan, katetuottolaskennan, suoritekohtaisen laskennan sekä  budjetoinnin pääperiaatteet. Johdon laskentatoimeen perustuva  päätöksenteko sekä suorituskyvyn mittaus. Edellä mainittuja asioita  havainnollistetaan tiimeittäin pelattavan yrityssimulaatiopelin avulla.  Pelin keskeisiä käsitteitä mm. tulos- ja taselaskelmat ja niiden  ennusteet, yleisimmät taloudelliset tunnusluvut, varastolaskelmat,  myynti- ja ostobudjetit, yksinkertaiset rahoituspäätökset, sekä  yrityksen toimintastrategia.

Osaamistavoite

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan johdon  laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen erot. Opiskelija ymmärtää ja  osaa käyttää keskeisimpiä kustannuslaskennan, kustannuslajilaskennan ja  katetuottolaskennan käsitteitä ja analyysejä. Opiskelija ymmärtää  budjetoinnin merkityksen yrityksen talousohjauksessa sekä suorituskyvyn  mittauksen tarpeellisuuden organisaation ohjauksessa. Opiskelija  tunnistaa johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen sisäisen  päätöksenteon välineenä. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia  laatia taloudellisia laskelmia ja analysoida taloudellista tietoa  päätöksenteon yhteydessä.

Oppimateriaali

Järvenpää, M - Länsiluoto, A. - Partanen, V. & Pellinen, J. (2017).  Talousohjaus ja kustannuslaskenta, 4. painos. Sanoma Pro Oy. Muu  luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

10.9.2024 - 25.10.2024

Ilmoittautuminen alkaa

6.6.2024

Ilmoittautuminen päättyy

27.8.2024

Kurssimaksu

90€

Ilmoittaudu