Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Johdon laskentatoimi 5 op - ayLASK2052 - syksy 2024

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ennakkotieto! Ilmoittautuminen avautuu kun aikataulu varmistuu.

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Alustavasti etäluennot syksy 2024. Aikataulu varmistuu myöhemmin.

Opettaja

Jouni Laitinen

Suoritustapa

Verkkotentti Moodlessa, osallistuminen yrityspeliin ja harjoitustyö.

Sisältö

Johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen ero.  Kustannuslaskennan, katetuottolaskennan, suoritekohtaisen laskennan sekä  budjetoinnin pääperiaatteet. Johdon laskentatoimeen perustuva  päätöksenteko sekä suorituskyvyn mittaus. Edellä mainittuja asioita  havainnollistetaan tiimeittäin pelattavan yrityssimulaatiopelin avulla.  Pelin keskeisiä käsitteitä mm. tulos- ja taselaskelmat ja niiden  ennusteet, yleisimmät taloudelliset tunnusluvut, varastolaskelmat,  myynti- ja ostobudjetit, yksinkertaiset rahoituspäätökset, sekä  yrityksen toimintastrategia.

Osaamistavoite

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan johdon  laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen erot. Opiskelija ymmärtää ja  osaa käyttää keskeisimpiä kustannuslaskennan, kustannuslajilaskennan ja  katetuottolaskennan käsitteitä ja analyysejä. Opiskelija ymmärtää  budjetoinnin merkityksen yrityksen talousohjauksessa sekä suorituskyvyn  mittauksen tarpeellisuuden organisaation ohjauksessa. Opiskelija  tunnistaa johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen sisäisen  päätöksenteon välineenä. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia  laatia taloudellisia laskelmia ja analysoida taloudellista tietoa  päätöksenteon yhteydessä.

Oppimateriaali

Järvenpää, M - Länsiluoto, A. - Partanen, V. & Pellinen, J. (2017).  Talousohjaus ja kustannuslaskenta, 4. painos. Sanoma Pro Oy. Muu  luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.9.2024 - 31.12.2024

Kurssimaksu

85€