Avoin yliopisto-opetusTaloustiede

Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2024

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 135€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2024. Luennot etänä Zoomin kautta (luennoista ei tule tallennetta). 

Luennot etänä Zoomin kautta klo 17-20.15:

ma 6.5.

ti 7.5.

ma 13.5.

ti 14.5.

ma 20.5.

ti 21.5.

ma 27.5.

ti 28.5.

Opettaja

Hannu Laurila

Sisältö     

1) ) Mikrotalousteorian perusteet: kysyntä, tarjonta, kuluttajan  valinta, markkinavaihdanta, yrityksen teoria ja kilpailu, julkinen  talous. 2) Kansantalouden tilinpito, taloudellinen kasvu,  suhdannevaihtelu, rahajärjestelmä,inflaatio, avoin talous,  valuuttakurssit.

Tavoitteet     

 Opiskelija tuntee taloustieteen peruskäsitteet.  Opiskelijalla on käsitys kansantalouden keskeisimmistä  riippuvuussuhteista. Opiskelija osaa soveltaa taloustieteen analyysin  perustyökaluja, kuten kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutusta.

Suoritustapa

Tentti (etätentti).

Arviointi: 1–5 tai hylätty

Oppimateriaali

1. Acemoglu, D, Laibson, D. & List, J.A. (2018): Economics. 2nd Ed. Pearson (tai aikaisempi painos). Muukin kurssikirja käy, esim. Begg, Dornbush & Fischer, Introduction to Economics tai Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Pirkanmaan toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin korkeakouluopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opinto-ohjaajaan. Täytä ilmoittautumislomake (vihreä Ilmoittaudu-painike) yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa käyttäen opinto-ohjaajalla olevaa koulukohtaista koodia. Jos oppilaitoksesi hyväksyy ilmoittautumisesi, saat maksuttoman opinto-oikeuden. Ellei ilmoittautumistasi hyväksytä, saat siitä tiedon sähköpostitse.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Hannu Laurila

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

6.5.2024 - 28.5.2024

Ilmoittautuminen alkaa

15.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

22.4.2024

Kurssimaksu

135€

Ilmoittaudu