Avoin yliopisto-opetusTilastotiede

Tilastotieteen perusteet 5 op, aySTAT1030 - kevät 2024

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Tilastotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 135€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€  maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla  ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Huom! Kurssi on PERUTTU!

Kevät 2024. 

Luennot ja harjoitukset reaaliaikaisina Zoomissa. HUOM! Läsnäoloa opetukseen suositellaan vahvasti. Luennot tallennetaan, mutta harjoituksia ei.

ti 5.3. klo 17-20.30 luento

ti 12.3. klo 17-20.30 luento

ma 18.3.  klo 17-20.30 harjoitus

ti 19.3. klo 17-20.30 luento

ti 26.3. klo 17-20.30 luento

ti 2.4. klo 17-20.30 harjoitus

ke 3.4. klo 17-20.30 luento

ti 9.4. klo 17-20.30 luento

ma 15.4. klo 17-20.30 harjoitus

ti 16.4. klo 17-20.30 luento

ti 23.4. klo 17-20.30 luento

ma 29.4. klo 17-20.30 harjoitus

Etätentit Moodlessa:

tentti: vk 19 (päivä varmistuu myöhemmin)

1. uusintatentti: Alustavasti vk 21 (päivä varmistuu myöhemmin)

Sisältö     

Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.

Opettaja

Hanna Koskinen

Tavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet, kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opintojakso kehittää kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä.

Suoritustavat

Harjoitukset ja verkkotentti.

Arvostelu: asteikolla 1-5 tai hylätty

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kurssimateriaali Moodlessa.

Oheiskirjallisuus:

a) Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 tai
b) Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 tai
c) David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan, chapters 1-11

Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen ja Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Hanna Koskinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

5.3.2024 - 29.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

30.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

26.2.2024

Kurssimaksu

135€